Štětí
Znak Štětí

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaŠtětí › Projekty  

Štětí

Vysvětlivka: »Projektový zásobník ... +
tisk
i

Rozbalit všechna
+

nová investice

Cíl ! Projekt Stádium přípravy projektu Průměr hodnocení udržitelného rozvoje *) Odpovědnost Předpokládaný celkový rozpočet Finance 2022 Roky realizace
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
B Nová parkovací místa ve Štětí - vytipování nových lokalit
1. Námět
0,3
Novák Petr 100 000 2022-2024
1.3 Efektivní správa majetku města
B Nové zásahové vozidlo pro hasiče (cisterna) - výhled do 5 let
2. Schválený záměr
0,3
Novák Petr 3 000 000 2022-2024
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech
B Soubor opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v místní části Radouň
1. Námět
0,3
Cuchý Zdeněk 100 000 2022-2024
3.4 Ekologická stabilita a krajina
A Asanace rozsáhlých černých skládek v krajině - zejm. katastr obce Brocno
1. Námět
0,5
Novák Petr 500 000 2020-2028
4.2 Cyklo a pěší doprava
A Cyklogenerel města Štětí
1. Námět
0,6
Novák Petr 500 000 2020-2024
3.1 Protipovodňová ochrana
A Dořešení protipovodňových opatření ve Štětí
1. Námět
0,3
Tydrichová Monika 5 000 000 2022-2025
1.3 Efektivní správa majetku města
A Nové náměstí - architektonické dořešení jižní části - skloubit parkování, občanskou vybavenost a amfiteátr
2. Schválený záměr
0,7
Tydrichová Monika 8 000 000 800 000 2021-2024
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A Nový chodník a přechody v ulici Stračenská (od křižovatky Okružní x Stračenská k MŠ Poupě a Beruška)
4. Podána žádost o dotaci
0,4
Tydrichová Monika 4 600 000 2020, 2022-2024
3.3 Odpadní vody
A Odkanalizování obce Počeplice - nová ČOV na Labi
5. Projekt probíhá
0,5
Tydrichová Monika 40 000 000
0 (Rozpočet města)
2010, 2013-2015, 2018-2024
3.3 Odpadní vody
A Odkanalizování obce Stračí - napojení na kanalizační síť Štětí
5. Projekt probíhá
0,3
Tydrichová Monika 30 000 000
0 (Rozpočet města)
2010, 2013-2015, 2018-2024
3.3 Odpadní vody
A Odkanalizování obcí Brocno, Chcebuz a Radouň - nová ČOV na Obrtce
5. Projekt probíhá
0,4
Tydrichová Monika 160 000 000 3 600 000 2020-2024
3.2 Kvalita ovzduší, zeleň, hluk
A Opatření ke snížení hlukové a prachové zátěže z dopravy u ZŠ Ostrovní
1. Námět
0,5
Novák Petr 10 000 000 2022-2024
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A Parkoviště v ulici Alšova (za domem ROTO)
5. Projekt probíhá
0,3
Tydrichová Monika 10 000 000 4 000 000 2020-2022
3.4 Ekologická stabilita a krajina
A Posílení ekologické stability přírody a krajiny v CHKO Kokořínsko
5. Projekt probíhá
0,5
Novák Petr 3 000 000
150 000 (Dotační zdroje)
2019-2023
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A Propojení labského nábřeží s prostorem za ZŠ Ostrovní - nový bezbečný přechod
1. Námět
0,4
Novák Petr 5 000 000 2021-2025
3.1 Protipovodňová ochrana
C Protipovodňová ochrana obce Hněvice
2. Schválený záměr
0,3
Tydrichová Monika 62 000 000 2022, 2024-2025
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
A Rozšíření kamerového systému - osazení monitorovacích kamer na vjezdech/výjezdech do/z města
2. Schválený záměr
0,3
Cuchý Zdeněk 500 000 500 000 2022-2024
3.4 Ekologická stabilita a krajina
B Snižování rizika vodní a větrné eroze - poldry, remízy, biopásy (zejm. okolí Radouně aj.)
1. Námět
0,3
Novák Petr 10 000 000 2021-2030
2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A Spolková místnost ve Stračí
5. Projekt probíhá
0,6
Tydrichová Monika 6 000 000 2019-2024
2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A Sportovní hala - víceúčelová
1. Námět
0,7
Tydrichová Monika 110 000 000 2021-2024
2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A Sportovní hřiště s mantinely využitelné v zimě jako otevřené kluziště
1. Námět
0,7
Tydrichová Monika 3 000 000 2018-2024
2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A Sportovní hřiště v Čakovicích
5. Projekt probíhá
0,7
Tydrichová Monika 1 100 000 2020-2024
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A Stezka pro pěší a cyklisty mezi Štětím a Počeplicemi
2. Schválený záměr
0,8
Tydrichová Monika 10 000 000 300 000 2016-2024
4.2 Cyklo a pěší doprava
A Veřejné přístaviště na Labi - přístupová komunikace a osvětlení
5. Projekt probíhá
0,8
Novák Petr 1 300 000 2020-2022
2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
B Volnočasový areál mládeže "Horovka" - skatepark, parkour, workout
1. Námět
0,7
Tydrichová Monika 40 000 000 10 000 000 2022-2024
1.3 Efektivní správa majetku města
A Využití budov města pro energetické účely - střecha ZŠ Ostrovní ad.
5. Projekt probíhá
0,5
Tydrichová Monika 44 000 000 500 000 2020-2024
4.4 Bydlení ve městě a místních částech
A Zasíťování parcel v návaznosti na ulici Šípková
1. Námět
0,1
Tydrichová Monika 0 2021-2024
1.3 Efektivní správa majetku města
A Zlepšení systému sběru, třídění a likvidace komunálního odpadu - (polo)/podzemní kontejnery - I. etapa
5. Projekt probíhá
0,3
Tydrichová Monika 10 000 000 2 000 000 2018-2024
1.3 Efektivní správa majetku města
A Zlepšení systému sběru, třídění a likvidace komunálního odpadu - (polo)/podzemní kontejnery - II. etapa
3. Schválená fiše s dokumentací
0,4
Tydrichová Monika 9 000 000 2022-2024
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech
A Zpomalovací semafor a bezpečný přechod pro chodce k autobusové zastávce v Hněvicích.
5. Projekt probíhá
0,3
Novák Petr 500 000 2022-2024

oprava/​rekonstrukce

Cíl ! Projekt Stádium přípravy projektu Průměr hodnocení udržitelného rozvoje *) Odpovědnost Předpokládaný celkový rozpočet Finance 2022 Roky realizace
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech
A Bezpečné přechody na obcích (zejm. Radouň apod.)
1. Námět
0,4
Novák Petr 3 000 000 2022-2024
4.3 Veřejná doprava, dopravní infrastruktura
B Kompletní rekonstrukce štětského vlakového nádraží vč. bezbariérového přístupu a zprostupnění směr Stračí
1. Námět
0,5
Novák Petr 20 000 000 2021-2025
1.3 Efektivní správa majetku města
A Rekonstrukce a modernizace městského stadionu - II. etapa
2. Schválený záměr
0,7
Tydrichová Monika 120 000 000 430 000 2018-2024
3.5 Problematická území a stavby
A Hřbitovní zeď a hrobka na hřbitově na Chcebuzi (kulturní památka)
5. Projekt probíhá
0,2
Kulhánek Radek 1 500 000 2022-2024
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A Místní komunikace nad tratí (nad nádražím Štětí) spojující oba přejezdy - bezpečnost
1. Námět
0,2
Novák Petr 500 000 2020-2024
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A Místní propojovací komunikace z ulice Ostrovní na silnici č. II/261
1. Námět
0,3
Novák Petr 2 500 000 2020-2024
1.3 Efektivní správa majetku města
A Moderní bezbariérová radnice a úřad pro občany - I. etapa (výtah)
5. Projekt probíhá
0,3
Tydrichová Monika 6 000 000 1 200 000 2020-2024
2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A Modernizace dětských hřišť + výstavba nového (závazek společnosti LIDL)
5. Projekt probíhá
0,5
Novák Jiří 600 000 800 000 2020-2024
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech
A Obnova a údržba sítě polních a lesních cest vč. vlastnického vypořádání - hlavní trasy
1. Námět
0,9
Novák Petr 2 000 000 2021-2030
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech
B Obnova komunikací v místních částech
5. Projekt probíhá
0,5
Novák Petr 5 000 000 2022-2024
4.3 Veřejná doprava, dopravní infrastruktura
A Opravy přístupových cest a komunikací k vlakovému nádraží Štětí a Hněvice
5. Projekt probíhá
0,2
Novák Petr 2 000 000 2022-2024
3.1 Protipovodňová ochrana
A Pasportizace dešťových kanalizací v místních částech
1. Námět
0,2
Novák Petr 5 000 000 2022-2025
1.3 Efektivní správa majetku města
A Přesun infocentra do přízemí kina vč. vybudování literární kinokavárny s free wifi
1. Námět
0,6
Kulhánek Radek 2 000 000 2021-2022
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A Rekonstrukce místní komunikace Újezd - křižovatka Strachaly/Bylochov
1. Námět
0,1
Novák Petr 220 000 2022-2024
4.3 Veřejná doprava, dopravní infrastruktura
A Rekonstrukce silničního mostu v Radouni (ev. č. 26120-2)
1. Námět
0,3
Novák Petr 10 000 000 2022-2025
1.1 Sídliště a veřejná prostranství
A Revitalizace návsi Brocno včetně vybudování retenční nádrže (rybníčku)
1. Námět
0,6
Novák Petr 6 000 000 2022-2024
1.1 Sídliště a veřejná prostranství
A Revitalizace návsi Počeplice
1. Námět
0,5
Novák Petr 4 000 000 2022-2024
1.1 Sídliště a veřejná prostranství
A Revitalizace návsi Radouň včetně obnovy rybníčku
1. Námět
0,9
Novák Petr 6 000 000 2022-2025
1.1 Sídliště a veřejná prostranství
A Revitalizace sídlišť a parterů ulic Jiráskova, Školní, Alšova a Mánesova - revitalizace zeleně vč. využití dešťové vody
5. Projekt probíhá
0,9
Novák Petr 5 000 000 2016-2024
4.2 Cyklo a pěší doprava
A Revitalizace území a cesty za areálem papíren (kolem kynologického cvičiště až pod Hoštecký kopec)
1. Námět
0,3
Novák Petr 7 000 000 2020-2025
1.3 Efektivní správa majetku města
A Rozšíření zázemí pro Hasičský záchranný sbor ÚK - stavební úprava zbrojnice
5. Projekt probíhá
0,5
Novák Petr 2 000 000 2021-2024
2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A Solnice v Počeplicích (kulturní památka)
1. Námět
0,4
Kulhánek Radek 2 000 000 2020-2025
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A Zprostupnění cesty pro pěší za areálem městského stadionu
1. Námět
0,4
Novák Petr 2 000 000 2020-2024

jiný typ

Cíl ! Projekt Stádium přípravy projektu Průměr hodnocení udržitelného rozvoje *) Odpovědnost Předpokládaný celkový rozpočet Finance 2022 Roky realizace
2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi ve Štětí
5. Projekt probíhá
0,7
Lípová Pavla 60 000 2020-2023
3.4 Ekologická stabilita a krajina
B Systematická obnova alejí jako významného krajinného prvku
5. Projekt probíhá
0,8
Kurašová Pavla, Novák Jiří 110 000 2020-2024
5.1 Zdravotní služby
B Analýza možnosti centralizace zdravotních služeb do městské polikliniky
projekt - neurčené stádium
0,1
Lípová Pavla 0 2022-2023
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
B Drogová prevence
5. Projekt probíhá
0,3
Cuchý Zdeněk 20 000 2021-2024
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
A Kontinuální snižování rizik souvisejících s užíváním nelegálních látek a snižování počtu nových uživatelů návykových látek skrze prevenci jejich nabídky
5. Projekt probíhá
0,6
Lípová Pavla 510 000 2017-2023
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ
B Koordinovaný postup při řešení problémových jevů ve vzdělávacích institucích
5. Projekt probíhá
0,3
Cuchý Zdeněk 10 000 2021-2024
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech
B Obnova a údržba sítě polních a lesních cest vč. vlastnického vypořádání - vedlejší trasy
1. Námět
0,5
Novák Petr 5 000 000 2021-2030
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
A Odborné sociální (dluhové) poradenství
5. Projekt probíhá
0,5
Lípová Pavla 240 000 2020-2023
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
B Podporovat informovanost o aktuální bezpečnostní situaci skrze web, zpravodaj a veřejná fóra
5. Projekt probíhá
0,3
Cuchý Zdeněk 10 000 2021-2024
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
B Primární prevence návykových látek a dalších forem rizikového chování
5. Projekt probíhá
0,3
Cuchý Zdeněk 20 000 2021-2024
3.2 Kvalita ovzduší, zeleň, hluk
A Revitalizace zeleně v lokalitě "Ostrov" a na labském nábřeží
1. Námět
0,5
Novák Petr 3 000 000 2020-2030
5.1 Zdravotní služby
B Rozšíření systému tísňové signalizace pro seniory a zdravotně postižené
5. Projekt probíhá
0,3
Cuchý Zdeněk 82 000 2021-2024
2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A Sociální služba - terénní programy
5. Projekt probíhá
0,5
Lípová Pavla 150 000 2020-2023
2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
B Transformace Otevřeného klubu mládeže (OKM) na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
1. Námět
0,6
Lípová Pavla 100 000 2022-2024
2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A Zajištění standardního bydlení i pro nízkopříjmové domácnosti
5. Projekt probíhá
0,5
Tydrichová Monika 900 000 250 000 2020-2024
2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
B Zatraktivnění pro cestovní ruch (muzeum, vesnická památková zóna - propagace)
5. Projekt probíhá
0,3
Kulhánek Radek 300 000 2020-2024
5.1 Zdravotní služby
Zlepšení dostupnosti zdravotní péče vč. rozšíření služeb lékařů
projekt - neurčené stádium
0,6
Lípová Pavla 0 2022-2023
2.4 Město a stárnutí populace
B Zmapování aktuální a výhledové potřeby místních obyvatel v oblasti rozsahu a intenzity poskytovaných sociálních služeb
1. Námět
0,5
Lípová Pavla 20 000 2021-2023
3.2 Kvalita ovzduší, zeleň, hluk
A Zpracování hlukové mapy - město i místní části (zejm. Čakovice) včetně návrhu konkrétních opatření ke snížení hlukové zátěže
1. Námět
0,3
Novák Petr 500 000 2020-2024
4.4 Bydlení ve městě a místních částech
A Zpracování nového územního plánu
5. Projekt probíhá
0,3
Novák Petr 1 960 000 2020-2024
Vytvořeno v systému DataPlán NSZM

Projekty - editace

TISK
i