Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Zdravotní plán města Chrudim 2022-2025

1. Zdravější životní styl

1.1 Bude podporováno zdravé chování ve výživě

1.2 Budou podporovány všestranné pohybové aktivity obyvatelstva

1.3 Budou podporovány programy zaměřené na prevenci obezity

1.4 Budou podporovány programy zaměřené na prevenci duševních poruch a stresu

1.5 Budou podporovány programy zaměřené na prevenci závislostí – alkohol, drogy, tabák

1.6 Budou podporovány programy zaměřené na prevenci nádorových onemocnění

1.7 Budou podporovány preventivní prohlídky u lékařů

2. Snížení výskytu infekčních onemocnění

2.1 Budou podporovány aktivity zaměřené na prevenci infekčních onemocnění

2.2 Budou podporovány screeningové programy

3. Aktivní stáří

3.1 Budou zajišťovány podmínky pro kvalitní a aktivní život seniorů

TISK
i