Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Rozbalit detaily

Zdravotní plán města Chrudim 2022-2025

1. Zdravější životní styl

1.1 Bude podporováno zdravé chování ve výživě

Deskriptory:
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu

1.2 Budou podporovány všestranné pohybové aktivity obyvatelstva

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.3 Budou podporovány programy zaměřené na prevenci obezity

Deskriptory:
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
VI.i celoživotní učení

1.4 Budou podporovány programy zaměřené na prevenci duševních poruch a stresu

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
VI.i celoživotní učení

1.5 Budou podporovány programy zaměřené na prevenci závislostí – alkohol, drogy, tabák

Deskriptory:
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
VI.i celoživotní učení

1.6 Budou podporovány programy zaměřené na prevenci nádorových onemocnění

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
VI.i celoživotní učení

1.7 Budou podporovány preventivní prohlídky u lékařů

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
VI.i celoživotní učení

2. Snížení výskytu infekčních onemocnění

2.1 Budou podporovány aktivity zaměřené na prevenci infekčních onemocnění

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost

2.2 Budou podporovány screeningové programy

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost

3. Aktivní stáří

3.1 Budou zajišťovány podmínky pro kvalitní a aktivní život seniorů

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
VI.i celoživotní učení
IX. Sociální služby
TISK
i