Brno
Znak Brno

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaBrnoRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Brno

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BrnoVize a strategie Brno 2050 (2017)
4.1 Osobitá kulturní a kreativní scéna s mezinárodním renomé, která aktivně pracuje s kulturním dědictvím Brna i experimentem viz dokument »
4.2 Kvalitní kultura je vyžadována všemi obyvateli Brna a je jim dostupná viz dokument »
4.3 Zachovalé a připomínané kulturní dědictví Brna (hmotné i nehmotné) viz dokument »
4.4 Kvalitní a funkční vzdělávání pro kulturu a kreativní sektor, spolupráce vzdělávacích subjektů s praxí viz dokument »
9.3 Město bez vizuálního smogu viz dokument »
21.3 Vytvořit udržitelný a funkční systém strategického řízení značky města a regionu založený na moderních principech content marketingu, resp. city identity viz dokument »

Koncepce

Znak BrnoStrategie kultury a kreativních odvětví města Brna (2018)
1.1 Podpora špičkovosti, diverzity a rozvoje viz dokument »
1.2 Kultura a kreativní odvětví jako nástroj městského rozvoje viz dokument »
1.3 Systematická a odborná kulturní politika viz dokument »
1.4 Efektivní a transparentní financování kultury viz dokument »
1.5 Dostatek vyhovujících prostor pro tvorbu a prezentaci viz dokument »
2.1 Kvalita a rozvoj vzdělávání pro kulturní a kreativní odvětví viz dokument »
2.2 Podpora MŠ, ZŠ, SŠ ve vzdělávání v kultuře a kreativním myšlení viz dokument »
3.1 Spolupráce a propojování uvnitř brněnské kulturní a kreativní scény viz dokument »
3.2 Spolupráce a propojování brněnských kulturních a kreativních odvětví se zahraničím viz dokument »
3.3 Spolupráce města se subjekty v ČR i v zahraničí viz dokument »
4.1 Oboustranně efektivní propojení marketingu kulturních a kreativních odvětví a marketingu města viz dokument »
4.2 Prezentace brněnských kulturních a kreativních odvětví v rámci Brna, státu i zahraničí (reklama a média) viz dokument »
4.3 Přehlednost a dostupnost informací o kulturním dění ve městě viz dokument »
5.1 Zvyšování zapojení publika s důrazem na náročné žánry viz dokument »
5.2 Rovnoměrnost kulturní nabídky v prostoru a čase viz dokument »
5.3 Bezbariérovost brněnské kultury viz dokument »
5.4 Kultura jako nástroj sociální soudržnosti viz dokument »
Znak BrnoPlán aktivního stárnutí ve městě Brně a jeho evaluace (2012)
1.2 Vytvářet a organizovat zájmové aktivity pro seniory na území města a v jeho okolí (kulturní, vzdělávací a další akce; včetně informovanosti a dostupnosti finanční, časové i dopravní) viz dokument »
1.3 Vytvářet nabídku a organizovat mezigenerační aktivity a akce (tzn. aktivity a akce, kde dochází ke kontaktu/součinnosti různých generací; aktivity založené na spolupráci mladých lidí a seniorů atd.) viz dokument »
1.4 Dlouhodobě vytvářet a zajišťovat podmínky pro neformální setkávání seniorů viz dokument »
2.9 Podporovat rozvoj dobrovolnických aktivit zaměřených na seniory, motivovat osoby všech věkových kategorií k zapojení se do těchto aktivit, realizovat osvětu mezi nimi viz dokument »
Znak BrnoPlán zdraví města Brna 2018-2030
C.1 Podpořit aktivní život seniorů, včasnou přípravu na stáří a rozšířit dobrovolnické aktivity seniorů viz dokument »
Znak BrnoStrategický plán sociálního začleňování města Brno 2016-2019
1.3 Zlepšení podmínek pro zapojení cílových skupin do kulturních a sportovních aktivit viz dokument »
6.3 Volnočasové aktivity a zájmové vzdělávání viz dokument »
Znak BrnoProgram rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016-2020
1.1 Dodávání kreativy a vizuálního stylu pro město Brno pro oblast CR viz dokument »
1.3 Dodávání PR a media relations služeb pro město Brno v oblasti CR viz dokument »
1.4 Dodávání výzkumných služeb pro město Brno v oblasti CR viz dokument »
3.1 Funkční a turisticky přívětivé vstupní brány do města viz dokument »
3.4 Rozšíření možností zpřístupnění areálu BVV viz dokument »
3.5 Živé centrum města viz dokument »
TISK
i