Brno
Znak Brno

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaBrnoRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Brno

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BrnoVize a strategie Brno 2050 (2017)
2.6 Zvýšit míru solidárnosti obyvatel a společenské odpovědnosti firem (dobrovolná výpomoc, dárcovství...) viz dokument »
3.5 Podpořit přítomnost brněnských firem v zahraničí viz dokument »
11.1 Podpořit nárůst životní úrovně obyvatel města (z hlediska ekonomické dimenze) viz dokument »
11.2 Podpořit atraktivní pracovní příležitosti – širokou nabídku kvalifikovaných pracovních míst odpovídající ekonomické struktuře obyvatel viz dokument »
11.4 Podpořit propojení škol s businessem a firmami (praxe studentů během studia, podpora zaměstnávání absolventů) viz dokument »
11.5 Posílit kvalitní prostředí pro podnikání a podporu malých a středních podniků (MSP), start-upů viz dokument »
11.6 Připravit město na nové ekonomické modely a budoucí trendy (sdílená ekonomika, robotizace…) viz dokument »
12.1 Zvýšit aplikovatelnost brněnského výzkumu viz dokument »
13.5 Flexibilně a smysluplně koncipovat obory středního vzdělávání v kontextu potřeb trhu práce viz dokument »
17.5 Rozšířit a maximálně podporovat místní dopad inovací v oboru čistých obnovitelných zdrojů včetně dekarbonizačních metod (CCS) viz dokument »
18.1 Podpořit využívání maximálního potenciálu materiálů dostupných na úrovni města viz dokument »
18.2 Maximalizovat využití odpadních toků ve výrobních podnicích pro vstupy do navazujících podniků viz dokument »
18.10 Dlouhodobě podporovat sdílenou ekonomiku viz dokument »

Koncepce

Znak BrnoAktualizace informační strategie města Brna na období 2020-2024
3.2 Podporovat využívání cloudových služeb městskými firmami viz dokument »
Znak BrnoProgram rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016-2020
1.1 Dodávání kreativy a vizuálního stylu pro město Brno pro oblast CR viz dokument »
1.2 Dodávání on-line a digitálních služeb pro město Brno v oblasti CR viz dokument »
1.3 Dodávání PR a media relations služeb pro město Brno v oblasti CR viz dokument »
1.4 Dodávání výzkumných služeb pro město Brno v oblasti CR viz dokument »
2.1 Strategická podpora produktů a akcí s nadregionálním přesahem viz dokument »
3.1 Funkční a turisticky přívětivé vstupní brány do města viz dokument »
3.2 Vytvoření brněnské turistické karty s výhodami pro návštěvníky města (Brno pass) viz dokument »
3.3 Podpora rozvoje resortu Brněnská přehrada viz dokument »
3.4 Rozšíření možností zpřístupnění areálu BVV viz dokument »
3.6 Vytvoření systému parkování a dopravy k top produktům CR viz dokument »
TISK
i