Brno
Znak Brno

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaBrnoRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Brno

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BrnoVize a strategie Brno 2050 (2017)
8.2 Město krátkých vzdáleností viz dokument »
14.1 Zajistit kvalitní, kapacitní a spolehlivé dopravní a komunikační spojení Brna se (středo)evropskými a světovými metropolemi, a to v osobní i nákladní dopravě a také v oblasti informačních toků viz dokument »
14.2 Zajistit kvalitní, kapacitní a spolehlivé fungování dopravních terminálů, které umožňují vstup globálních osobních i nákladních dopravních a informačních toků do prostoru města a metropolitního regionu Brna viz dokument »
15.1 Zvýšit atraktivitu a využití udržitelných druhů dopravy (veřejná, pěší a cyklistická doprava), a snížit tak negativní dopad dopravy na životní prostředí viz dokument »
15.3 Vytvořit efektivní a prostupný dopravní systém umožňující snadnou volbu druhu dopravy, který nejlépe odpovídá požadavků uživatelů – obyvatel města viz dokument »
15.4 Přistupovat k mobilitě ve městě jako ke službě viz dokument »
15.5 Podporovat a implementovat inovace v dopravě viz dokument »

Koncepce

Znak BrnoAkční plán udržitelné energetiky a klimatu (2030) - statutární město Brno
1.5 Opatření v dopravě viz dokument »
Znak BrnoÚzemní energetická koncepce statutárního města Brna (2018)
2.9 Využití alternativních paliv v dopravě viz dokument »
Znak BrnoAkční plán k územní energetické koncepci statutárního města Brna (2019)
1.9 Využití alternativních paliv v dopravě viz dokument »
Znak BrnoPlán aktivního stárnutí ve městě Brně a jeho evaluace (2012)
3.2 Zvyšovat podíl bezbariérových vozidel městské a příměstské hromadné dopravy viz dokument »
Znak BrnoProgram rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016-2020
3.1 Funkční a turisticky přívětivé vstupní brány do města viz dokument »
3.6 Vytvoření systému parkování a dopravy k top produktům CR viz dokument »
Znak BrnoPlán udržitelné městské mobility města Brna (2017)
5.2.1 Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné, cyklistické a pěší dopravy viz dokument »
5.2.2 Zvýšit integraci udržitelných druhů dopravy (podíl multimodálních cest) a zrychlit veřejnou dopravu (cestovní rychlost na referenčních cestách MHD o 15% vyšší v r. 2030) viz dokument »
5.2.3 Zvýšit počet domácností nevlastnících auto (o 20% do r. 2050) viz dokument »
5.3.1 Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti) viz dokument »
5.3.2 Zvýšit dostupnost a atraktivitu udržitelných forem dopravy města a jeho zázemí (např. příměstské železnice), (podíl příměstské železnice na referenčních cestách vzroste do r. 2030 o 20% na úkor IAD) viz dokument »
5.3.3 Zvýšit počet a kvalitu veřejných prostor (nárůst podílu spokojených obyvatel města s veřejnými prostory o 30% do r. 2030) viz dokument »
5.4.1 Propojit dopravní a územní plánování, zavést principy integrovaného dopravního plánování včetně posílení významu telematických systémů viz dokument »
5.4.2 Zavést komplexní plánování dopravy zaměstnanců a návštěvníků velkých podniků a institucí včetně záměrů generujících dopravu (např. Plány mobility pro obchodní centra, firemní plány mobility povinné pro organizace s více než 100 zaměstnanci do r. 2020, 50 zaměstnanci do r. 2025) viz dokument »
5.4.3 Zavést vzdělávání, školení, osvětu v oblasti městské mobility a informovanost účastníků dopravního provozu viz dokument »
5.5.1 Snížit počet dopravních nehod (plnit národní cíle, např. snížení počtu obětí dopravních nehod do r. 2025 na polovinu oproti roku 2015) viz dokument »
5.5.2 Snížit počet obyvatel trpících nadlimitním hlukem z dopravy (do r. 2025 trpí nadlimitním hlukem z dopravy méně než 5% obyvatel města) viz dokument »
5.5.3 Snížit emise skleníkových plynů a snížit energetickou náročnost dopravy na cestujícího (čtyřnásobný pokles emisí skleníkových plynů do r. 2050 oproti roku 2010, nebo: 1 tuna ekv. CO2 na osobu a rok do r. 2050); pokles celkové energetické spotřeby v dopravě na cestujícího o 20% do r. 2050) viz dokument »
5.5.4 Zajistit spolehlivost dopravního systému při mimořádných událostech viz dokument »
5.5.5 Minimalizovat negativní dopady citylogistiky viz dokument »
TISK
i