Velké Meziříčí
Znak Velké Meziříčí

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Velké Meziříčí

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"

Zdravotní plán města Velké Meziříčí 2021-2025

1. ZDRAVÍ MLADÝCH

1.1 BUDE PODPOROVÁNO AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

1.1.1 Podpořit pohybové a volnočasové aktivity neorganizovaných dětí a mládeže
1.1.2 Podpořit pohybové a volnočasové aktivity organizovaných dětí a mládeže

1.2 BUDE POSÍLENA PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE

1.2.1 Posílit nabídku sportovních, kulturních a dalších aktivit se zaměřením na prevenci sociopatologických jevů
1.2.2 Nabídnout a zprovoznit prostory pro realizaci aktivit pro mládež

1.3 BUDE ZVÝŠENA OSVĚTA V OBLASTI PREVENCE NEMOCÍ A PODPORY ZDRAVÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE

1.3.1 Posílit přednáškovou činnost a další osvětovou činnost
1.3.2 Podpořit prevenci úrazů

1.4 BUDE PODPOROVÁNO SETRVÁVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ VE MĚSTĚ (OMEZENÍ ODCHODŮ MLADÝCH LIDÍ A RODIN Z MĚSTA)

1.4.1 Realizovat aktivity podporující setrvávání mladých lidí ve městě

2. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

2.1 BUDE ZVÝŠENA DOSTUPNOST SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY

2.1.1 Podpořit bezproblémovou mobilitu seniorů
2.1.2 Zlepšit infrastrukturu sociálních služeb a dostupnost vhodného bydlení pro seniory

2.2 BUDE ZVÝŠENA OSVĚTA V OBLASTI PREVENCE NEMOCÍ A PODPORY ZDRAVÍ PRO SENIORY

2.2.1 Posílit přednáškovou činnost a další osvětovou činnost

2.3 BUDE ZLEPŠENA CELKOVÁ KVALITA ŽIVOTA SENIORŮ

2.3.1 Realizovat nové aktivity pro seniory
2.3.2 Posílit komunitní a mezigenerační spolupráci při poskytování služeb seniorům

3. ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

3.1 BUDE PODPOŘENO SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

3.1.1 Realizovat opatření vedoucí k posílení kulturního a společenského vyžití

3.2 BUDE POSÍLENO ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS VE MĚSTĚ

3.2.1 Vytvářet zázemí pro sport a volný čas ve městě

3.3 BUDOU PODPOROVÁNY VŠESTRANNÉ POHYBOVÉ AKTIVITY OBYVATELSTVA

3.3.1 Podporovat systémové volnočasové aktivity různých cílových skupin organizovaných i neorganizovaných

3.4 BUDOU POŘÁDÁNY OSVĚTOVÉ KAMPANĚ ZAMĚŘENÉ NA ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

3.4.1 Realizovat osvětové kampaně

4. SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, TABÁKEM A DROGAMI

4.1 BUDE OMEZENO KOUŘENÍ A UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A DROG NA ÚZEMÍ MĚSTA

4.1.1 Posílit opatření k zajištění snížení užívání návykových látek na veřejných místech
4.1.2 Posílit osvětu o škodlivosti a následcích užívání návykových látek

5. ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

5.1 BUDE PODPOROVÁNA TVORBA ZDRAVÉHO A PŘÁTELSKÉHO PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ PRO VŠECHNY GENERACE

5.1.1 Pokračování revitalizace sídlišť (chodníky, komunikace, zeleň)
5.1.2 Vytvořit podmínky pro zlepšení prostředí města ve smyslu aktivní mobility
5.1.3 Podpora zdravého životního prostředí

5.2 BUDE ZLEPŠEN VÝKON ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU V MAJETKU MĚSTA

5.2.1 Zvýšit efektivitu energetického managementu

5.3 BUDE OMEZENA DOPRAVA V CENTRU MĚSTA

5.3.1 Vhodnými opatřeními omezit dopravu v centru města

5.4 BUDE ŘEŠENA MĚSTSKÁ SKLÁDKA

5.4.1 Vhodnými opatřeními řešit nedostatky městské skládky

6. DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE

6.1 BUDE ZLEPŠENA DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE

6.1.1 Vytvořit podmínky pro příchod chybějících odborných lékařů
6.1.2 Podpořit bezproblémové zajištění zdravotní péče v období dovolených lékařů

6.2 BUDE ZAJIŠTĚN BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO VYBRANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

6.2.1 Zajistit bezbariérový přístup do zdravotnických zařízení – etapizace
TISK
i