Velké Meziříčí
Znak Velké Meziříčí

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Velké Meziříčí

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Zdravotní plán města Velké Meziříčí 2021-2025

1. ZDRAVÍ MLADÝCH

1.1 BUDE PODPOROVÁNO AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
1.1.1 Podpořit pohybové a volnočasové aktivity neorganizovaných dětí a mládeže
1.1.2 Podpořit pohybové a volnočasové aktivity organizovaných dětí a mládeže

1.2 BUDE POSÍLENA PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE

Deskriptory:
XX.b kriminalita a prevence kriminality
1.2.1 Posílit nabídku sportovních, kulturních a dalších aktivit se zaměřením na prevenci sociopatologických jevů
1.2.2 Nabídnout a zprovoznit prostory pro realizaci aktivit pro mládež

1.3 BUDE ZVÝŠENA OSVĚTA V OBLASTI PREVENCE NEMOCÍ A PODPORY ZDRAVÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení
1.3.1 Posílit přednáškovou činnost a další osvětovou činnost
1.3.2 Podpořit prevenci úrazů

1.4 BUDE PODPOROVÁNO SETRVÁVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ VE MĚSTĚ (OMEZENÍ ODCHODŮ MLADÝCH LIDÍ A RODIN Z MĚSTA)

Deskriptory:
X. Rodinná politika
1.4.1 Realizovat aktivity podporující setrvávání mladých lidí ve městě

2. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

2.1 BUDE ZVÝŠENA DOSTUPNOST SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
IX. Sociální služby
2.1.1 Podpořit bezproblémovou mobilitu seniorů
2.1.2 Zlepšit infrastrukturu sociálních služeb a dostupnost vhodného bydlení pro seniory

2.2 BUDE ZVÝŠENA OSVĚTA V OBLASTI PREVENCE NEMOCÍ A PODPORY ZDRAVÍ PRO SENIORY

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení
2.2.1 Posílit přednáškovou činnost a další osvětovou činnost

2.3 BUDE ZLEPŠENA CELKOVÁ KVALITA ŽIVOTA SENIORŮ

Deskriptory:
IX. Sociální služby
2.3.1 Realizovat nové aktivity pro seniory
2.3.2 Posílit komunitní a mezigenerační spolupráci při poskytování služeb seniorům

3. ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

3.1 BUDE PODPOŘENO SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

Deskriptory:
XV. Kultura
3.1.1 Realizovat opatření vedoucí k posílení kulturního a společenského vyžití

3.2 BUDE POSÍLENO ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS VE MĚSTĚ

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
3.2.1 Vytvářet zázemí pro sport a volný čas ve městě

3.3 BUDOU PODPOROVÁNY VŠESTRANNÉ POHYBOVÉ AKTIVITY OBYVATELSTVA

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
3.3.1 Podporovat systémové volnočasové aktivity různých cílových skupin organizovaných i neorganizovaných

3.4 BUDOU POŘÁDÁNY OSVĚTOVÉ KAMPANĚ ZAMĚŘENÉ NA ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení
3.4.1 Realizovat osvětové kampaně

4. SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, TABÁKEM A DROGAMI

4.1 BUDE OMEZENO KOUŘENÍ A UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A DROG NA ÚZEMÍ MĚSTA

Deskriptory:
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
4.1.1 Posílit opatření k zajištění snížení užívání návykových látek na veřejných místech
4.1.2 Posílit osvětu o škodlivosti a následcích užívání návykových látek

5. ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

5.1 BUDE PODPOROVÁNA TVORBA ZDRAVÉHO A PŘÁTELSKÉHO PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ PRO VŠECHNY GENERACE

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
5.1.1 Pokračování revitalizace sídlišť (chodníky, komunikace, zeleň)
5.1.2 Vytvořit podmínky pro zlepšení prostředí města ve smyslu aktivní mobility
5.1.3 Podpora zdravého životního prostředí

5.2 BUDE ZLEPŠEN VÝKON ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU V MAJETKU MĚSTA

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie
5.2.1 Zvýšit efektivitu energetického managementu

5.3 BUDE OMEZENA DOPRAVA V CENTRU MĚSTA

Deskriptory:
XI. Doprava
II.e obnovitelné zdroje energie
5.3.1 Vhodnými opatřeními omezit dopravu v centru města

5.4 BUDE ŘEŠENA MĚSTSKÁ SKLÁDKA

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady
5.4.1 Vhodnými opatřeními řešit nedostatky městské skládky

6. DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE

6.1 BUDE ZLEPŠENA DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
6.1.1 Vytvořit podmínky pro příchod chybějících odborných lékařů
6.1.2 Podpořit bezproblémové zajištění zdravotní péče v období dovolených lékařů

6.2 BUDE ZAJIŠTĚN BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO VYBRANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
6.2.1 Zajistit bezbariérový přístup do zdravotnických zařízení – etapizace
TISK
i