Praha 12
Znak Praha 12

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaPraha 12Rozvojové záměry › Strategické dokumenty  

Praha 12

Vysvětlivka: Níže naleznete přehled strategických a koncepčních dokumentů v místě či regionu.... +
tisk
i
Web ke strategiím

.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Akční plán Strategického plánu rozvoje MČ Praha 12 2020-2026 (2020) 2020 2026
Strategický plán rozvoje MČ Praha 12 2020-2026 2020 2026
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Dokument Od Do
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území MČ Praha 12 2015-2020 2015 2020
Koncepce nakládání s bytovým fondem MČ Praha 12 (2013) 2013 --
Koncepce rozvoje základních a mateřských škol v městské části Praha 12 (2009) 2009 --
Koncepce řešení problematiky bezdomovectví v MČ Praha 12 (2015) 2015 --
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 12 (2016) 2016 --
Plán rozvoje sportu a volného času v MČ Praha 12 (2018) 2018 --
Dokumentů: 6

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Generel bezbariérových tras MČ Praha 12 (2011) 2011 --
Generel cyklostezek městské části Praha 12 (2008) 2008 --
Koncepce rozvoje krajiny městské části Praha 12 a péče o ni (2005) 2005 --
Koncepce řešení dopravy v klidu na území MČ Praha 12 (2017) 2017 --
Dokumentů: 4

Celkem dokumentů: 12


..archiv show
TISK
i