Křešice
Znak Křešice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Křešice

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíle"

Rozbalit detaily

Strategický plán rozvoje obce Křešice (2022)

1. Problémové okruhy

1.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.k nemotorová doprava

1.2 OBČANSKÁ VYBAVENOST

Deskriptory:
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)

1.3 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Deskriptory:
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
TISK
i