Dačice
Znak Dačice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaDačice › Strategické dokumenty  

Dačice

Vysvětlivka: Níže naleznete přehled strategických a koncepčních dokumentů v místě či regionu.... +
tisk
i
Web ke strategiím

.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Strategický plán rozvoje města Dačice 2016-2025 (s výhledem do roku 2030) 2016 2025
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Dokument Od Do
Strategie Mikroregionu Dačicko v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy 2015-2024 (verze 02/2015) 2015 2024
Strategie rozvoje mikroregionu Dačicko 2014-2020 2014 2020
Strategie rozvoje Regionu Renesance 2014-2020 2014 2020
Dokumentů: 3

Strategický dokument

Dokument Od Do
Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2019 -- 2019
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice 2018 2018 --
Plán odpadového hospodářství města Dačice 2017-2021 2017 2021
Zdravotní plán města Dačice 2021-2025 2021 2025
Dokumentů: 4

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Generel bezbariérovosti Dačice (2016) 2016 --
Generel dopravy města Dačice (2017) 2017 --
Program regenerace Městské památkové zóny Dačice 2020-2023 2020 2023
Dokumentů: 3

Celkem dokumentů: 11


..archiv show
TISK
i