Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak ChrudimAkční plán rozvoje města Chrudimi (2023)
B.3 Zaručit kvalitní urbanistický rozvoj s ohledem na potenciál města a nejvhodnější strategický směr se zajištěním ochrany kulturních i přírodních hodnot území viz dokument »
C.2 Vytvářet širokou nabídku kulturních, společenských, sportovních a volnočasových aktivit; zachovat kulturní dědictví viz dokument »
Znak ChrudimStrategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015-2030
B.3 Zaručit kvalitní urbanistický rozvoj s ohledem na potenciál města a nejvhodnější strategický směr se zajištěním ochrany kulturních i přírodních hodnot území viz dokument »
C.2 Vytvářet širokou nabídku kulturních, společenských, sportovních a volnočasových aktivit; zachovat kulturní dědictví viz dokument »

Koncepce

Znak ChrudimKoncepce kultury města Chrudim 2023-2030
1.1 Mladá generace je aktivní v návštěvě i utváření kulturního programu ve městě viz dokument »
2.1 Značka Chrudimi navenek je silně spojená s kulturním dědictvím i inovacemi a živým děním viz dokument »
3.1 Kulturní infrastruktura města je dostupná pro aktéry kulturního a komunitního života, veřejná prostranství v centru města žijí čilým kulturní a společenským životem a jsou propojena do okolní krajiny viz dokument »
Znak ChrudimAalborgské závazky města Chrudim (2009)
5.2 zajištění přiměřené ochrany, renovace a (znovu)využití našeho městského kulturního dědictví viz dokument »
Znak ChrudimKoncepce školství města Chrudimi 2018-2028
3.1 Podporovat zájem dětí a žáků o vzdělávání uměleckého směru viz dokument »
Znak ChrudimAkční plán Koncepce školství města Chrudimi (2018)
3.1 Podporovat zájem dětí a žáků o vzdělávání uměleckého směru viz dokument »
TISK
i