Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Rozbalit detaily

Plán rozvoje sportu města Chrudim 2022-2030

1. Cíle plánu

1.1 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ KAPACIT SPORTOVNÍ HALY

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace

1.2 ROZVOJ SPORTOVNÍCH AREÁLŮ V PRŮHONECH

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.3 INFRASTRUKTURA PRO NEORGANIZOVANÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY

Deskriptory:
XXI.b zájmová činnost a rekreace

1.4 ROZVOJ A PROPOJOVÁNÍ SÍTĚ CYKLOSTEZEK

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava
XXI.b zájmová činnost a rekreace

1.5 DOTAČNÍ PODPORA A ROZVOJ SPORTOVNÍCH AKTIVIT

Deskriptory:
XIX.a finance a finanční trhy
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
TISK
i