Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Rozbalit detaily

Rozpočet města Chrudimě 2017 [závěrečný účet - výdajová část]

1. ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU

1.1

1.1.1
1.1.1.1 výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
42    

2. ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA

2.1

2.1.1 SPRÁVA
Popis / Komentář:
úsek personální a mzdový je přímo pod odborem a ne odd. kontrol.

2.1.1.1 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojištění
Odpovědnost:
OKT

Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

2.1.1.2 penále
Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

2.1.1.3 převod mezd z dotačních titulů na depozitní účet
Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

2.1.1.4 odstupné
Odpovědnost:
OKT

Realizace:
JM

Roky realizace:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

2.1.1.5 náhrada platu při DPN
Odpovědnost:
úsek pers. a mzd.

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
237    

2.1.1.6 platy zaměstnanců
Odpovědnost:
úsek pers. a mzd.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
74512    

2.1.1.7 ostatní osobní výdaje
Odpovědnost:
úsek pers. a mzd.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
768    

2.1.1.8 pojistné - sociální zabezpečení
Odpovědnost:
úsek pers. a mzd.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
18765    

2.1.1.9 pojistné - zdravotní pojištění
Odpovědnost:
úsek pers. a mzd.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
6755    

2.1.1.10 povinné pojištění placené zaměstnavatelem
Odpovědnost:
úsek pers. a mzd.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
348    

2.1.1.11 cestovné - tuzemsko
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
312    

2.1.1.12 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
13    

2.1.1.13 náhrada škod - pracovní úrazy
Odpovědnost:
úsek pers. a mzd.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
4    

2.1.2 ZASTUPITELSTVA OBCÍ
2.1.2.1 cestovné do zahraničí - zastupitelé - pojištění
Odpovědnost:
OKT

Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

2.1.2.2 peněžité plnění pro výbory a komise
Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
52    

2.1.2.3 refundace platu zastupitelů
Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
13    

2.1.2.4 platy
Odpovědnost:
úsek pers. a mzd.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
2700    

2.1.2.5 pojistné - sociální zabezpečení
Odpovědnost:
úsek pers. a mzd.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
192    

2.1.2.6 pojistné - zdravotní pojištění
Odpovědnost:
úsek pers. a mzd.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
250    

2.1.2.7 cestovné - tuzemsko
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
42    

2.1.2.8 cestovné - do zahraničí
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
23    

2.1.2.9 konference
Odpovědnost:
úsek pers. a mzd.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
9    

2.1.2.10 osadní výbory
Odpovědnost:
úsek pers. a mzd.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

2.1.2.11 výdaje na cesty komisí do zahraničí
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
189    

2.1.3 MĚSTSKÁ POLICIE
2.1.3.1 odstupné
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

2.1.3.2 pokuta od inspektorátu práce
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

2.1.3.3 náhrada platu při DPN
Odpovědnost:
úsek pers. a mzd.

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
33    

2.1.3.4 platy zaměstnanců
Odpovědnost:
úsek pers. a mzd.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
8451    

2.1.3.5 pojistné - sociální zabezpečení
Odpovědnost:
úsek pers. a mzd.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
2113    

2.1.3.6 pojistné - zdravotní pojištění
Odpovědnost:
úsek pers. a mzd.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
761    

2.1.3.7 pracovní úrazy - odškodnění
Odpovědnost:
úsek pers. a mzd.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
77    

2.1.4 CIVILNÍ OCHRANA
2.1.4.1 Drobný dlouhodobý majetek, nákup materiálu
Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
9    

2.1.4.2 ostatní osobní výdaje
Odpovědnost:
úsek pers. a mzd.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
7    

2.1.5 POŽÁRNÍ OCHRANA
2.1.5.1 refundace mezd - zaměstnanci
Odpovědnost:
Kozák Marek

Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
12    

2.1.5.2 cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích
Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
1    

2.1.5.3 dlouhodobý hmotný majetek
Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
674    

2.1.5.4 osvětlovací balon
Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

2.1.5.5 dopravní prostředky (cestovné)
Odpovědnost:
Kozák Marek

Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

2.1.5.6 ostatní osobní výdaje
Odpovědnost:
úsek pers. a mzd.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
136    

2.1.5.7 sociální a zdravotní pojištění
Odpovědnost:
úsek pers. a mzd.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
13    

2.1.5.8 výstroj hasičů
Odpovědnost:
odd. kriz. říz.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
251    

2.1.5.9 peněžitý dar pro hasiče dle dohod
Odpovědnost:
odd. kriz. říz.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
166    

2.1.5.10 knihy, tisk
Odpovědnost:
odd. kriz. říz.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
1    

2.1.5.11 drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek
Odpovědnost:
odd. kriz. říz.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
92    

2.1.5.12 nákup materiálu
Odpovědnost:
odd. kriz. říz.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
45    

2.1.5.13 pohonné hmoty, mazadla, oleje
Odpovědnost:
odd. kriz. říz.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
68    

2.1.5.14 pojištění havarijní
Odpovědnost:
odd. kriz. říz.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
79    

2.1.5.15 školení
Odpovědnost:
odd. kriz. říz.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
28    

2.1.5.16 nákup služeb
Odpovědnost:
odd. kriz. říz.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
71    

2.1.5.17 opravy a udržování
Odpovědnost:
odd. kriz. říz.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
66    

Popis / Komentář:
zařízení, výstroj

2.1.6 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
2.1.6.1 nákup materiálu
Odpovědnost:
odd. kriz. říz.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
2    

2.1.6.2 vrácená záloha na vysoušeč z roku 2016
Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
3    

2.1.6.3 výstroj hasičů
Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

2.1.6.4 drobný dlouhodobý majetek
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

2.1.6.5 nákup služeb, oprava a údržba
Odpovědnost:
odd. kriz. říz.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

2.1.6.6 služby telekomunikací a radiokomunikací
Odpovědnost:
odd. kriz. říz.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
67    

2.1.6.7 pohoštění
Odpovědnost:
odd. kriz. říz.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
6    

2.1.7 ZÁKLADNÍ ŠKOLY
2.1.7.1 ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní náměstí
Odpovědnost:
úsek pers. a mzd.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
50    

Popis / Komentář:
personální náklady

2.1.7.2 pojistné na zdravotní a sociální pojištění
Odpovědnost:
úsek pers. a mzd.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
personální náklady

2.1.8 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE
2.1.8.1 ostatní osobní výdaje (vedení kroniky, …)
Odpovědnost:
úsek pers. a mzd.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
46    

Popis / Komentář:
personální náklady

2.1.9 VEŘEJNÁ ZELEŇ
2.1.9.1 ostatní osobní výdaje
Odpovědnost:
úsek pers. a mzd.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
229    

Popis / Komentář:
personální náklady VPP

2.1.9.2 pojistné - sociální zabezpečení
Odpovědnost:
úsek pers. a mzd.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
44    

Popis / Komentář:
personální náklady VPP

2.1.9.3 pojistné - zdravotní pojištění
Odpovědnost:
úsek pers. a mzd.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
16    

Popis / Komentář:
personální náklady VPP

2.2 Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy

2.2.1 SPRÁVA
Popis / Komentář:
4 budovy MěU

2.2.1.1 nákup osobního automobilu
Odpovědnost:

Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
983    

2.2.1.2 léky a zdrav. materiál
Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

2.2.1.3 depozita (převedené a nedočerpané mzdy z dotací)
Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

2.2.1.4 odměny za užití počítačových programů
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
5    

2.2.1.5 nájemné
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

2.2.1.6 kurzovné ztráty
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
1    

2.2.1.7 dotace EU - konsolidace IT
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

2.2.1.8 výdaje kryté soc.fondem - stravenky
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
1883    

2.2.1.9 výdaje kryté soc. fondem - služby ...
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
1155    

2.2.1.10 generální oprava, údržba,
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

2.2.1.11 penále
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

2.2.1.12 software (do 60 a nad 60 tis. Kč)
Odpovědnost:
Vojtíšková Jarmila

Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
686    

2.2.1.13 posuvné regály
Odpovědnost:

Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

2.2.1.14 Technické zhodnocení budov
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

2.2.1.15 prádlo, obuv
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
10    

2.2.1.16 knihy, tisk
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
145    

2.2.1.17 drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
685    

2.2.1.18 nákup materiálu
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
1720    

2.2.1.19 voda
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
316    

2.2.1.20 pára
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
1687    

2.2.1.21 plyn
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
125    

2.2.1.22 el. energie
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
1026    

2.2.1.23 pohonné hmoty, mazadla, oleje
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
293    

2.2.1.24 služby pošt
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
1260    

2.2.1.25 služby telekomunikací a radiokomunikací
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
312    

2.2.1.26 pojištění majetku a ostatní pojištění
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
1113    

2.2.1.27 právní služby
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
234    

2.2.1.28 školení
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
1054    

2.2.1.29 nákup služeb
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
5209    

Popis / Komentář:
jazykové překlady, zprostředkování lonferencí, apod.

2.2.1.30 opravy a udržování
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
2065    

Popis / Komentář:
4 budovy MěÚ

2.2.1.31 pohoštění
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
150    

2.2.1.32 ošatné
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
40    

2.2.1.33 dary
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
65    

2.2.1.34 konference
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
23    

2.2.1.35 platby daní a poplatků, nákup kolků
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
30    

2.2.1.36 výpočetní technika, síťové propojení budov MěÚ
Odpovědnost:
OHS

Realizace:
odděl.inform.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
4722    

Popis / Komentář:
HW

2.2.1.37 výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR)
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
20    

Popis / Komentář:
najít na www

2.2.1.38 členský příspěvek Českému institutu interních auditorů
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
6    

2.2.1.39 ochranné pomůcky
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
16    

2.2.2 Chrudimský zpravodaj
2.2.2.1 Chrudimský zpravodaj - tisk
Odpovědnost:
OHS

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
539    

2.2.2.2 Chrudimský zpravodaj - roznáška
Odpovědnost:
OHS

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
125    

2.2.2.3 Chrudimský zpravodaj - ostatní osobní výdaje - korektura
Odpovědnost:
úsek pers. a mzd.

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
29    

2.2.3 převody vlastním fondům
2.2.3.1 podíl do sociálního fondu
Odpovědnost:
OHS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
3200    

4. ODBOR FINANČNÍ

4.1

4.1.1
4.1.1.1 Návratná finanční výpomoc pro Městské lesy, s.r.o.
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

4.1.1.2 náhrady placené obyvatelstvu
Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
6    

4.1.1.3 finanční vypořádání
Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
843    

4.1.1.4 vrácení nedočerpaných fin.prostředků ze SFDI
Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
7    

4.1.1.5 Návratná finanční výpomoc pro MAS Chrudimsko
Roky realizace:
2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

4.1.1.6 investiční příspěvek pro nemocnici
Roky realizace:
2014, 2015, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
100    

4.1.1.7 Odvod z finančního vypořádání
Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

4.1.1.8 Daň z příjmů PO za obec
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
11203    

4.1.1.9 daň z přidané hodnoty
Odpovědnost:
OFN

Realizace:
OFN

Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
6506    

4.1.1.10 příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ...
Odpovědnost:
odd. rozpočt.

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
143    

4.1.1.11 nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, ...
Odpovědnost:
odd. účet.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
380    

4.1.1.12 daň z převodu nemovitostí
Odpovědnost:
OFN - DaP

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

4.1.1.13 audit
Odpovědnost:
OFN

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
160    

4.1.2 Splátky finančních nákladů na projekt EPC
4.1.2.1 Splátky úvěru - projekt EPC
4.1.2.2 Splátky úroků z úvěru - projekt EPC
Roky realizace:
2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
179    

4.1.2.3 jistina - projekt EPC
Roky realizace:
2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
961    

4.1.3 Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna
4.1.3.1 Splátky úvěru - Projekty EU 1
Odpovědnost:
OFN

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
7600    

4.1.3.2 úroky z úvěru na projekty EU I
Odpovědnost:
OFN

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
310    

Popis / Komentář:
Úvěr na financování projektů EU
Kostel sv. Josef, Zlatá stezka a Rekreační lesy Podhůra

4.1.4 Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka
4.1.4.1 splátky úvěru - Projekty EU II
Odpovědnost:
OFN

Roky realizace:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
11547    

4.1.4.2 úroky z úvěru - Projekty EU II
Odpovědnost:
OFN

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
1540    

Popis / Komentář:
Úvěr na financování projektů EU - IPRM a Dům na půl cesty

4.1.4.3 úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Větrník)
Odpovědnost:
OFN

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
58    

4.1.4.4 splátky úvěru KB - bytové jednotky (Větrník)
Odpovědnost:
OFN

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
821    

5. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

5.1

5.1.1 Nakládání s majetkem města
5.1.1.1 identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace
Odpovědnost:
OSM

Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
7    

5.1.1.2 realizace výstavby polních cest - podíl města Chrudim
Odpovědnost:
odd. spr. maj.

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
200    

5.1.1.3 snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Rooseveltova čp. 495 vysouseč zdiva DRYMAT
Odpovědnost:
odd. spr. byt. a nebyt. fondu

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
364    

5.1.1.4 postupná oprava bytů v čp. 637 - 638 v ul. Přemysla Otakara a v čp. 639 v ul. Čs. armády
Odpovědnost:
odd. spr. byt. a nebyt. fondu

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
897    

5.1.1.5 oprava směšovací stanice tepla v domě čp. 1248 Na Větrníku
Odpovědnost:
odd. spr. byt. a nebyt. fondu

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
200    

5.1.1.6 vrácení finančních prostředků za pozemky v Markovicích
Odpovědnost:
odd. spr. maj.

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
886    

5.1.1.7 odkup nemovitostí od ÚZSVM - 2. splátka kupní ceny
Odpovědnost:
odd. spr. maj.

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

5.1.1.8 projektová dokumentace a autorský dozor pro společná zařízení v k. ú. Vestec a Topol
Odpovědnost:
odd. spr. maj.

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

5.1.1.9 postupná oprava bytů v čp. 489 a bytů v čp. 522, ul. Revoluční
Odpovědnost:
odd. spr. byt. a nebyt. fondu

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

5.1.1.10 výměna vstupních dveří do DPS v ul. Soukenická čp. 158
Odpovědnost:
odd. spr. byt. a nebyt. fondu

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

5.1.1.11 oprava podlahy v půdním prostoru DPS v ul. Obce Ležáků čp. 215
Odpovědnost:
odd. spr. byt. a nebyt. fondu

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

5.1.1.12 nákup drobného dlouhodobého majetku a ost. materiálu - DPC
Odpovědnost:
OSM

Realizace:
odd. spr. byt. a nebyt. fondu

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
1    

5.1.1.13 snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Rooseveltova 594 - vysoušeč zdiva Drymat
Odpovědnost:
OSM

Realizace:
odd. spr. byt. a nebyt. fondu

Roky realizace:
2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

5.1.1.14 snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Revoluční 520 - 522 vysoušeč zdiva Drymat
Odpovědnost:
OSM

Realizace:
odd. spr. byt. a nebyt. fondu

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

5.1.1.15 rozšíření zabezpečovacího systému v 1. patře čp. 828, Městský park
Odpovědnost:
OSM

Realizace:
odd. spr. byt. a nebyt. fondu

Roky realizace:
2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

5.1.1.16 oprava střechy na budově čp. 29, ul. Na Ostrově, Chrudim III
Odpovědnost:
OSM

Realizace:
odd. spr. byt. a nebyt. fondu

Roky realizace:
2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

5.1.1.17 systém nouzového volání a požárního zabezpečovacího zařízení v CSSP
Odpovědnost:
OSM

Realizace:
odd. spr. byt. a nebyt. fondu

Roky realizace:
2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

5.1.1.18 nájemné ÚZSVM
Odpovědnost:
OSM

Realizace:
odd. spr. maj.

Roky realizace:
2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

5.1.1.19 klimatizace - DPS Obce Ležáků
Odpovědnost:
OSM

Realizace:
odd. spr. byt. a nebyt. fondu

Roky realizace:
2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

5.1.1.20 kóta 309 - úhrada 2.splátky
Roky realizace:
2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

5.1.1.21 vrácení fin. prostředků z neuskutečněné kupní smlouvy
Roky realizace:
2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

5.1.1.22 ZÁMEK MEDLEŠICE - elektrická energie
Odpovědnost:
OSM

Roky realizace:
2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

5.1.1.23 postupná oprava bytů v čp. 521 ul. Rooseveltova
Odpovědnost:
odd. spr. maj.

Roky realizace:
2014, 2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

5.1.1.24 snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Rooseveltova 490 - vysoušeč zdiva DRYMAT
Roky realizace:
2013, 2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

5.1.1.25 finanční příspěvek společnosti Burkoň, s. r. o. na zabezpečení svahu mezi
Roky realizace:
2013, 2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

5.1.1.26 Úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budovy)
Odpovědnost:
OSM

Realizace:
odd. spr. maj.

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
16    

5.1.1.27 služby, revize, údržba - DPC
Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
28    

Popis / Komentář:
Provozní výdaje Domu na půl cesty

5.1.1.28 lesní hospodářský plán + certifikace PEFC
Odpovědnost:
OSM

Realizace:
Úsek obecný stavební úřad

Roky realizace:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
1    

5.1.1.29 výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby
Odpovědnost:
OSM

Realizace:
odd. spr. maj.

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
98    

5.1.1.30 služby, revize, údržba bytového fondu
Odpovědnost:
OSM

Realizace:
odd. spr. byt. a nebyt. fondu

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
6066    

5.1.1.31 služby, revize, údržba nebytového fondu
Odpovědnost:
OSM

Realizace:
odd. spr. byt. a nebyt. fondu

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
1715    

5.1.1.32 služby, revize, údržba ubytovny
Odpovědnost:
OSM

Realizace:
odd. spr. byt. a nebyt. fondu

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
506    

5.1.1.33 výkup kanalizačního a vodovodního řadu
Odpovědnost:
OSM

Realizace:
odd. spr. maj.

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

5.1.1.34 provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra
Odpovědnost:
OSM

Realizace:
odd. spr. maj.

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
700    

5.1.1.35 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu
Odpovědnost:
OSM

Realizace:
odd. spr. byt. a nebyt. fondu

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
23    

5.1.1.36 kolky
Odpovědnost:
odd. spr. maj.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
15    

5.1.1.37 soudní a správní poplatky
Odpovědnost:
odd. spr. maj.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
25    

5.1.1.38 daň z nemovitostí
Odpovědnost:
odd. spr. maj.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
50    

5.1.1.39 znalecké posudky, právní služby
Odpovědnost:
odd. spr. maj.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
37    

5.1.1.40 geometrické plány
Odpovědnost:
odd. spr. maj.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
98    

5.1.1.41 výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí
Odpovědnost:
odd. spr. maj.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
854    

Popis / Komentář:
průmyslová zóna; ostatní pozemky

5.1.1.42 věcná břemena
Odpovědnost:
odd. spr. maj.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
59    

5.1.1.43 nájem za kamerový systém a městský informační systém
Odpovědnost:
odd. spr. maj.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
60    

5.1.1.44 voda, teplo + TUV, plyn
Odpovědnost:
odd. spr. byt. a nebyt. fondu

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
8267    

Popis / Komentář:
Služby spojené s užíváním bytů, ubytoven, nocleháren a nebytových prostor:

5.1.1.45 el. energie
Odpovědnost:
odd. spr. byt. a nebyt. fondu

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
1123    

Popis / Komentář:
Služby spojené s užíváním bytů, ubytoven, nocleháren a nebytových prostor:

5.1.1.46 příspěvky do FO + zálohy na služby
Odpovědnost:
odd. spr. byt. a nebyt. fondu

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
484    

Popis / Komentář:
Služby spojené s užíváním bytů, ubytoven, nocleháren a nebytových prostor:

5.1.1.47 nájem za nebytové prostory
Odpovědnost:
odd. spr. byt. a nebyt. fondu

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
5    

5.1.1.48 nájem za pozemky
Odpovědnost:
odd. spr. maj.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
18    

5.1.1.49 ostraha objektu čp. 1114/IV
Odpovědnost:
odd. spr. byt. a nebyt. fondu

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
869    

Popis / Komentář:
Služby spojené s užíváním bytů, ubytoven, nocleháren a nebytových prostor:

6. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

6.1

6.1.1 REGIONÁLNÍ ROZVOJ
6.1.1.1 řešení energetických úspor na majetku města (prostředky zrušeného FRB)
Odpovědnost:

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
402    

6.1.1.2 fotovoltaická elektrárna
Odpovědnost:

Roky realizace:
2017, 2018

Finance 2017 [tis. Kc]:
13    

6.1.1.3 Analýza rizik, ul. Malecká - stará skládka odpadů a bývalé sběrné suroviny v přírodní památce Ptačí ostrovy - předfinancování dotace
Odpovědnost:
Lu

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

6.1.1.4 Postsanační monitoring jakosti podzemních vod v lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim a zajištění pohotovostního stavu ochranné hydraulické bariéry
Odpovědnost:
Lu

Roky realizace:
2017, 2018

Finance 2017 [tis. Kc]:
1126    

6.1.1.5 Předifnancování a spoluúčast k dotace Podpora domácího kompostování města Chrudim
Odpovědnost:
Har

Roky realizace:
2017, 2018

Finance 2017 [tis. Kc]:
1481    

6.1.1.6 poutače na obchvatu
Odpovědnost:

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

6.1.1.7 technická příprava - poutače na obchvatu
Odpovědnost:

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

6.1.1.8 tašky a sáčky na psí exkrementy
Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
28    

6.1.1.9 konzultační, poradenské a právní služby - průmyslové zóna
Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

6.1.1.10 EPC elektro
Odpovědnost:

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

6.1.1.11 EPC budovy - management
Odpovědnost:

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
567    

6.1.1.12 Členský příspěvek Asociace měst pro cyklisty
Odpovědnost:
Har

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
10    

6.1.1.13 energetický management
Odpovědnost:

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
234    

6.1.1.14 regionální rozvoj - služby, materiál, výběrové řízení
Odpovědnost:
No

Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
59    

6.1.1.15 členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s.
Odpovědnost:
Št

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
15    

6.1.1.16 půjčky FRB
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:

Roky realizace:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

6.1.1.17 propagace - materiál, služby
Odpovědnost:
odd. region. rozvoje

Realizace:
No

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
577    

6.1.1.18 nové směrovky
Odpovědnost:
odd. region. rozvoje

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
3    

6.1.1.19 deratizace
Odpovědnost:
odd. region. rozvoje

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
110    

6.1.1.20 tisk informačního materiálu
Odpovědnost:
odd. region. rozvoje

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
40    

6.1.1.21 renovace stávajících směrovek
Odpovědnost:
odd. region. rozvoje

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
9    

6.1.1.22 účastnický poplatek - mikroregion Chrudimsko-Hlinecko
Odpovědnost:
odd. region. rozvoje

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
50    

6.1.1.23 útulky psů
Odpovědnost:
odd. region. rozvoje

Realizace:
No

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
641    

6.1.1.24 poradenská činnost pro dotace z EU
Odpovědnost:
odd. region. rozvoje

Realizace:
Lu

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
112    

Popis / Komentář:
zpracování studií, žádostí apod.

6.1.1.25 Odtahy vozidel
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
No

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
83    

6.1.1.26 zajištění soc. pohřbů
Odpovědnost:
odd. region. rozvoje

Realizace:
No

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
34    

6.1.2 ZDRAVÉ MĚSTO
6.1.2.1 Náhrady za realizaci projektů podpory zdraví
Odpovědnost:
Št

Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
30    

6.1.2.2 Pakt starostů a primátorů předfinancování dotace
Odpovědnost:
Št

Roky realizace:
2017, 2018

Finance 2017 [tis. Kc]:
1254    

6.1.2.3 Vzdělávání úředníků v komunikaci
Odpovědnost:
Št

Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

6.1.2.4 Soutěž "Rozkvetlé město"
Odpovědnost:
Št

Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
10    

6.1.2.5 Běh naděje, ETm a EDBA
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

6.1.2.6 Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
Št

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
204    

Popis / Komentář:
granty

6.1.3 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
6.1.3.1 regulační plán Pumberka západ - změna č. 1
Odpovědnost:
St

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
2    

6.1.3.2 změna č. 2 ÚP Chrudim
Odpovědnost:
St

Roky realizace:
2017, 2018

Finance 2017 [tis. Kc]:
85    

6.1.3.3 konference architektů
Odpovědnost:
St

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

6.1.3.4 Územní studie veřejných prostranství
Odpovědnost:
St

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

6.1.3.5 terminál veřejné dopravy - ČEZ přípojka
Odpovědnost:
St

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
118    

6.1.3.6 studie variatní řešení kanalizace Medlešice
Odpovědnost:
St

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
59    

6.1.3.7 regulační plán MPZ
Odpovědnost:
St

Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

6.1.3.8 reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace
Odpovědnost:
odděl.úz.plán.

Realizace:
St

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
24    

6.1.3.9 územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí
Odpovědnost:
odděl.úz.plán.

Realizace:
St

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
1903    

Popis / Komentář:
město

6.1.3.10 služby architekta
Odpovědnost:
odděl.úz.plán.

Realizace:
St

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
300    

6.1.3.11 konzultační, poradenské a právní služby
Odpovědnost:
odděl.úz.plán.

Realizace:
St

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

6.1.4 TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o.
6.1.4.1 veřejné osvětlení
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
TS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
8821    

Popis / Komentář:
provoz, údržba

6.1.4.2 správa hřbitovů
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
TS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
2772    

6.1.4.3 veřejné WC
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
TS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
1406    

6.1.4.4 sběrný dvůr
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
TS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
2117    

Popis / Komentář:
provoz

6.1.4.5 svoz TDO
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
TS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
10318    

6.1.4.6 mimořádné akce
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
TS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
292    

Popis / Komentář:
uklid po pouti; význ. návštěvy

6.1.4.7 veřejný rozhlas
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
TS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
269    

C.4.5.4 čištění města včetně zimní údržby
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
TS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
12556    

7. ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A PAMÁTKOVÉ PÉČE

7.1 ŠKOLSTVÍ

7.1.1 Základní umělecká škola
7.1.1.1 Základní umělecká škola
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
60    

7.1.2 MATEŘSKÉ ŠKOLY
7.1.2.1 MŠ Strojařů
Odpovědnost:
odd. škol.

Realizace:
MŠ Strojařů

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
1750    

7.1.2.2 investiční příspěvěk na činnost - MŠ Strojařů
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.1.2.3 investiční příspěvěk na činnost - MŠ V. Nejedlého
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.1.2.4 investiční příspěvěk na činnost - MŠ Dr. Malíka
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.1.2.5 MŠ Svatopluka Čecha
Odpovědnost:
odd. škol.

Realizace:
MŠ Čecha

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
1375    

7.1.2.6 MŠ Na Valech
Odpovědnost:
odd. škol.

Realizace:
MŠ Na Valech

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
1841    

7.1.2.7 MŠ U Stadionu
Odpovědnost:
odd. škol.

Realizace:
MŠ U Stadionu

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
1477    

7.1.2.8 MŠ Víta Nejedlého
Odpovědnost:
odd. škol.

Realizace:
MŠ V.Nejedlého

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
1028    

7.1.2.9 MŠ Dr. Jana Malíka
Odpovědnost:
odd. škol.

Realizace:
MŠ Dr.J.Malíka

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
1460    

7.1.3 ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI
Popis / Komentář:
neinvestiční příspěvky na činnost

7.1.3.1 ZŠ Školní náměstí
Odpovědnost:
odd. škol.

Realizace:
ZŠ Školní nám.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
3432    

7.1.3.2 Náhrada za účetní program (PO)
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
476    

7.1.3.3 ZŠ Dr. Peška
Odpovědnost:
odd. škol.

Realizace:
Základní škola Dr. Peška

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
3282    

7.1.3.4 ZŠ U Stadionu
Odpovědnost:
odd. škol.

Realizace:
Základní škola U Stadionu

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
3491    

7.1.3.5 ZŠ Dr. Malíka
Odpovědnost:
odd. škol.

Realizace:
ZŠ Dr. Malíka

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
3857    

7.1.4 Dům dětí a mládeže
7.1.4.1 neinvestiční příspěvek na činnost
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:
Speciální ZŠ

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
150    

7.1.4.2 investiční příspěvek na činnost
Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.1.5 VÝDAJE ODBORU

7.2 KULTURA

7.2.1 CHRUDIMSKÁ BESEDA
7.2.1.1 neinvestiční příspěvek na činnost
Odpovědnost:

Realizace:
CHB

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
14583    

Popis / Komentář:
příspěvek na provoz vč. mezd (+ Kino)

7.2.2 MĚSTSKÁ KNIHOVNA
7.2.2.1 neinvestiční příspěvek na činnost (MĚSTSKÁ KNIHOVNA)
Odpovědnost:

Realizace:
MK

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
10877    

Popis / Komentář:
příspevěk na provoz vč. mezd

7.2.3 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE
7.2.3.1 projekt "Chrudim sobě2014"
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.3.2 Projekt "Chrudim sobě 2017"
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
66    

7.2.3.3 Cena staroty - výroba nových medailí
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
25    

7.2.3.4 Restaurování pomníku Transport síly
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
72    

7.2.3.5 Reedice publikace: Chrudim vlastivědná encyklopedie
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
100    

7.2.3.6 Národní zahájení EHD 2017
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
230    

7.2.3.7 Projekt "Český rok v Polsku"
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
65    

7.2.3.8 informační tabulky k hrobům a památkovým objektům
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
44    

7.2.3.9 projekt "Chrudim sobě 2016"
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.3.10 expozice Muzea barokních soch - udržitelnost
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.3.11 projekt "Chrudim historická 2015"
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.3.12 Model města
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.3.13 Podpora rozvoje cestovního ruchu
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
502    

7.2.3.14 Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
4    

7.2.3.15 Informační centrum - nákup zboží
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
141    

7.2.3.16 Informační centrum - sáčky na psí exkrementy
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
9    

7.2.3.17 Spoluúčast na marketinkovém projektu SHS ČMS
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.3.18 Dotace z MK z Programu RMPZ pro ŘKF - arciděkanství Chrudim na rekonstrukci a tesařskou opravu bočního schodiště na kůr sv. Michala
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.3.19 Dotace od Pk na činnost IC
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
86    

7.2.3.20 tematické konference
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
22    

7.2.3.21 pamětní desky
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
26    

7.2.3.22 Expozice Mubaso - restaurování
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
379    

7.2.3.23 regenerace MPZ
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
202    

7.2.3.24 pamětní deska Vošmikovi
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.3.25 Architecture Week 2015
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.3.26 opravu interaktivní tabule v Mubaso
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.3.27 Odborné konzultace k MuBaSo
Odpovědnost:

Realizace:

Roky realizace:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
100    

7.2.3.28 Znalecké posudky soch MuBaSo
Odpovědnost:

Realizace:

Roky realizace:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
9    

7.2.3.29 Pojištění zapůjčených exponátů
Odpovědnost:

Realizace:

Roky realizace:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
179    

7.2.3.30 Nákup uměleckých předmětů
Odpovědnost:

Realizace:

Roky realizace:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
70    

7.2.3.31 Chrudimský panteon
Odpovědnost:

Realizace:

Roky realizace:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.3.32 Kniha Chrudim...
Odpovědnost:

Realizace:

Roky realizace:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.3.33 Posudek památková péče
Odpovědnost:

Realizace:

Roky realizace:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
150    

7.2.3.34 příspěvek DSO Královně věnných měst
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
15    

7.2.3.35 nákup materiálu
Odpovědnost:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
48    

7.2.3.36 nákup služeb
Odpovědnost:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
22    

Popis / Komentář:
tisk plakátů, promítání, přednášky, propagace

7.2.3.37 věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka)
Odpovědnost:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
54    

7.2.3.38 činnost kronikáře
Odpovědnost:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
80    

7.2.4 ZÁMEK MEDLEŠICE
7.2.5 GRANTY,OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY
7.2.5.1 Příspěvky na podporu prioritních sportů
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.5.2 Amalthea z.s
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
70    

7.2.5.3 Účelová neinvestiční dotace pro Památník nárdního písemnictví na realizaci "XV. Trienále českého ex libris Chrudim 2017"
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
65    

7.2.5.4 MLK Chrudim - účelová dotace na realizaci výstavy k 45. výročí založení MLK
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
40    

7.2.5.5 Účelová dotace pro AFK Chrudim, z.s. na dofinancování akce "Rekonstrukce ploch pro vhačské disciplíny"
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
128    

7.2.5.6 MaChr za Chrudim malebnou z.s.
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
100    

7.2.5.7 dotace pro Regionální muzeum v Chrudimi na realizaci 2. etapy restaurování opony
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.5.8 MLK Chrudim - účelová dotace na realizaci výstavy "Hurvínek má narozeniny!"
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.5.9 Neinvestiční dotace FK ERA-PACK Chrudim, z.s.
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
150    

7.2.5.10 Občanské sdružení Altus - neinvestiční dotace na spolufinancování akce CVVZ 2015 v Chrudimi
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.5.11 Aeroklub ČR - Chrudim - neinvestiční dotace na letecký den
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
50    

7.2.5.12 PRAGOBALON LAVA, s.r.o., Praha - neinvestiční dotace na akci "Balóny nad Chrudiní"
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
25    

7.2.5.13 Oldřich Bujnoch Chrudim - neinvestiční dotace na akci "Chrudimská Pernštejn desítka"
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
80    

7.2.5.14 účelová dotace ŘKF Chrudim na pořízení a instalaci ochranných systémů proti holubům kostela NPM
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.5.15 účelová dotace ŘKF arciděkanství Chrudim na rekonstrukci a tesařskou opravu bočního schodiště na kůr kostena sv. Michala
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.5.16 finanční rezerva na opravy a údržbu areálu letního kina
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.5.17 příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy
Odpovědnost:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
2300    

Popis / Komentář:
přiděluje se NNO na základě žádosti a posouzení komisemi

7.2.5.18 kulturní dotace
Odpovědnost:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
603    

Popis / Komentář:
mohou dostávat i FO

7.2.5.19 poskytnutí grantů (v rámci PZM a MA21)
Odpovědnost:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
192    

7.2.5.20 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením (práce s mládeží, ochránci přírody…)
Odpovědnost:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
450    

Popis / Komentář:
práce s mládeží, ochránci přírody…

7.2.6 PŘÍMÉ DOTACE - celkem
7.2.6.1 účelová neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na dofinancování projektu "Stavební úpravy vojenského pohřebiště na hřbitově sv. Kříže v Chrudimi" nad rámec dotace poskytnuté z Ministerstva obrany ČR (pouze v případě přidělené s
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.6.2 Zelený dům Chrudim
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.6.3 EDDA
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.6.4 účelová dotace AFK Chrudim LS na autorský dozor, koordinátora stavby a TDI pro akci rekonstrukce obvodového pláště tribuny Letního stadionu v Chrudimi a stavební úpravy 2. NP
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.6.5 Účelová rezerva - dofinancování projektu rekonstrukce obvodového pláště tribuny a stavební úpravy 2. NP
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.6.6 účelová dotace na projektovou dokumentace obvodového pláště tribuny Letního stadionu v Chrudimi a stavební úpravy 2. NP
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.6.7 Momo Chrudim
Odpovědnost:

Realizace:

Spolupráce:

Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
30    

7.2.6.8 ERA-PACK
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.6.9 Vodní záchranná služba
Odpovědnost:

Realizace:

Roky realizace:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
30    

7.2.6.10 SOPRE o. p. s.
Odpovědnost:

Realizace:

Roky realizace:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
100    

7.2.6.11 Neinvestiční dotace ŘKF Chrudim - oprava střechy
Odpovědnost:

Realizace:

Roky realizace:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
500    

7.2.6.12 ZO ČSOP "Klub ochránců SPR Habrov"
Odpovědnost:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.6.13 Občanské sdružení Altus
Odpovědnost:

Realizace:
Altus

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
100    

7.2.6.14 Šance pro Tebe
Odpovědnost:

Realizace:
Šance

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
500    

7.2.6.15 Mama klub Chrudim
Odpovědnost:

Realizace:
M-klub

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
85    

7.2.6.16 Rytmus - Chrudim, o.p.s.
Odpovědnost:

Realizace:
Rytmus

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
100    

7.2.6.17 Aeroklub ČR Chrudim
Odpovědnost:

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
45    

7.2.6.18 Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.
Odpovědnost:

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
500    

7.2.6.19 Oblastní spolek ČČK Chrudim
Odpovědnost:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
100    

7.2.6.20 Farní charita Chrudim
Odpovědnost:

Realizace:
Charita

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
100    

7.2.6.21 příspěvky a dary RM a ZM
Odpovědnost:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
323    

Popis / Komentář:
mohou dostávat i FO

7.2.7 SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o.
7.2.7.1 investiční dotace na nákup traktoru s valníkem a sněhovou radlicí
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.7.2 Investiční dotace na nákup nákladního automobilu
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
600    

7.2.7.3 Investiční dotace na UV lampu do dětského bazénu
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
187    

7.2.7.4 Účelová dotace na opravu obvodových pláštů pomocných objektů LS Chrudim, ul. V Průhonech 685
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
296    

7.2.7.5 Dotace na odstranění havarijního stavu vrtu u krytého plaveckého bazénu
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
90    

7.2.7.6 Dotace na výměnu vodoznaku v akumulační nádobě tobogánu
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
10    

7.2.7.7 investiční dotace na nákup repasované vřetenové sekačky
Odpovědnost:
Ms

Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.7.8 investiční dotace na středotlakovou UV lampu do krytého bazénu
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.7.9 dotace na nákup kamerového systému
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.7.10 dotace na opravu střechy
Odpovědnost:
Js

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

7.2.7.11 dotace na provoz
Odpovědnost:

Realizace:
SA

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
19000    

7.2.7.12 dotace na nájem
Odpovědnost:

Realizace:
SA

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
500    

8. ODBOR INVESTIC

8.1

8.1.1 CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ
8.1.1.1 rekonstrukce lesních cest v lokalitě Pohled-Rtenín
Odpovědnost:
Měst.lesy

Realizace:
Ka

Roky realizace:
2014, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.2
8.1.3 DENNÍ STACIONÁŘE
8.1.3.1 rekonstrukce vodovod.přípojky Pohoda M.park
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.4 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
8.1.4.1 dům s pečovatelskou službou Komenského čp 57-výměna oken I. etapa
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Ka

Roky realizace:
2013, 2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.5 OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE
8.1.6 OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ
8.1.6.1 oprava průčelí čp. 3 Resselovo náměstí
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ka

Roky realizace:
2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.6.2 oprava kapličky ve Vestci
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
136    

8.1.6.3 opravy hrobů významných osobností
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
203    

8.1.6.4 stavební úpravy čp.87, ul. Široká
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ka

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
47    

8.1.7 POHŘEBNICTVÍ
8.1.7.1 opravy hřbitovů
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
92    

8.1.7.2 hřbitov u kostela sv. Kříže odvodnění východní hřbitovní zdi
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
132    

8.1.8 BEZPEČNOST a VEŘEJNÝ POŘÁDEK
8.1.9 ROZHLAS A TELEVIZE
8.1.9.1 rekonstrukce a doplnění varovného informačního systému obyv.
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2013, 2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.10 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
8.1.11 PODPORA ROZVOJE PRŮM. ZÓN
8.1.12 SILNICE VČETNĚ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
8.1.12.1 rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.12.2 rekonstrukce ulice Na Kopci
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.12.3 rekonstrukce ulice Slezská
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.12.4 Medlešice-výstavba MK, chodníku ul. Nádražní
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.12.5 zabezpečovací práce ulice Na Kopanici, Chrudim
Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.12.6 rekonstrukce ulice Příčná
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.12.7 Markovice - rekonstrukce MK V Zahrádkách
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ka

Roky realizace:
2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.12.8 rekonstrukce ulice Švermova, Chrudim
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Pe

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.12.9 rekonstrukce MK Medlešice
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.12.10 plošné výspravy místních komunikací
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
528    

Popis / Komentář:
běžná údržba

8.1.12.11 lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
2227    

Popis / Komentář:
realizace vč. Projektu

8.1.12.12 údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie
Odpovědnost:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
896    

Popis / Komentář:
běžná údržba

8.1.12.13 revize mostů
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
revize a odborné prohlídky

8.1.13 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ
8.1.13.1 údržba a rekonstrukce parkovišť
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.13.2 stavební úpravy parkoviště U Stadionu čp 709-712
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.13.3 rekonstrukce chodníku ul. Na Valech a Heydukov
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.13.4 rekonstrukce chodníků ul. Václavská
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

8.1.13.5 rekonstrukce chodníků ul. Václavská
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.13.6 rekonstrukce chodníků v ul. V Tejnecku
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.13.7 stavební úpravy přechodu pro chodce MŠ Na Valech
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Pe

Roky realizace:
2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.13.8 výstavba chodníku do Vestce
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.13.9 výstavba cyklostezky v ul. Dašická
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.13.10 Topol-rekonstrukce a výstavba chodníku
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.13.11 stavební úpravy chodníku v ul. Dr. Malíka
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.13.12 výstavba cykloparku Podhůra
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Duš

Roky realizace:
2014, 2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.13.13 obnova lávky v parku Střelnice
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.13.14 údržba a rekonstrukce chodníků,cyklostezek a parkovišť
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
3108    

8.1.14 PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY
8.1.14.1 výstavba BUS zastávky ulice Škroupova
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2013, 2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.14.2 úprava BUS zastávky ulice Topolská, Chrudim
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.14.3 údržba nespecifikovaného majetku - autobusové zastávky
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
48    

8.1.15 BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU
8.1.16 PITNÁ VODA - vodovody
8.1.16.1 výstavba vodovodu Píšťovy vklad do společnosti VAK
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ka

Roky realizace:
2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.16.2 výstavba vodovodu v ul. Nádražní III. Medlešice
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ka

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.17 ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD
8.1.17.1 zatrubnění části vodního toku Podhůra
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Sk

Roky realizace:
2014, 2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.17.2 výstavba kanalizace Tylovo nábřeží
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
1883    

8.1.17.3 kanalizace Chrudim-Vestec
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ka

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.17.4 výstavba kanalizace, Nádražní III. Medlešice
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ka

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.17.5 opravy,údržba a výstavba kanalizací
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Ka

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
25    

8.1.18 ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ
8.1.18.1 odtěžení sedimentů náhon u DPS
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Duš

Roky realizace:
2014, 2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.18.2 oprava hráze rybníku Vlčnov
Odpovědnost:
úsek údržby zeleně

Realizace:
Duš

Roky realizace:
2013, 2014, 2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.18.3 náhon - běžná údržba
Odpovědnost:
úsek údržby zeleně

Realizace:
Duš

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
153    

8.1.19 MATEŘSKÉ ŠKOLY
8.1.19.1 nová střešní krytiny na hospodářském objektu MŠ Dr. Malíka
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.19.2 výměna podlah ve 2 třídách MŠ Sv. Ćecha
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
317    

8.1.19.3 výměna páteřních rozvodů ve spojovací chodbě MŠ Strojařů
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
166    

8.1.19.4 výměna vzduchotechniky v kuchyni MŠ Dr. Malíka
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
685    

8.1.19.5 oprava elektroinstalace v objektu MŠ U Stadionu
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
37    

8.1.19.6 úprava příjezdové komunikace MŠ Strojařů
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.19.7 nová VZT do školní kuchyně MŠ Sv. Čecha
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.19.8 výměna střešní krytiny MŠ U Stadionu
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.19.9 snížení energetické náročnosti MŠ V. Nejedlého
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.19.10 rekonstrukce stávající kotelny v MŠ Sv. Čecha
Odpovědnost:
Sd

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.19.11 modernizace výtahů MŠ U Stadionu
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.19.12 zateplení objektu MŠ Topol
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.19.13 údržba a opravy hřišť v mateřských školách
Odpovědnost:
úsek údržby zeleně

Realizace:
Ja

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
533    

8.1.19.14 rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách
Odpovědnost:
úsek údržby zeleně

Realizace:
Ja

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
719    

8.1.19.15 MŠ Strojařů + MŠ Medlešice
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
624    

Popis / Komentář:
běžná údržba MŠ

8.1.19.16 MŠ Svatopluka Čecha
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
478    

Popis / Komentář:
běžná údržba MŠ

8.1.19.17 MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
610    

Popis / Komentář:
běžná údržba MŠ

8.1.19.18 MŠ U Stadionu
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
382    

Popis / Komentář:
běžná údržba MŠ

8.1.19.19 MŠ Víta Nejedlého
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
204    

Popis / Komentář:
běžná údržba MŠ

8.1.19.20 MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
481    

Popis / Komentář:
běžná údržba MŠ

8.1.20 ZÁKLADNÍ ŠKOLY
8.1.20.1 propojení kotelen s výměníkem ZŠ Škol.náměstí čp. 6 a čp.238
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.20.2 údržba a opravy hřišť v zahradách základních škol
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
130    

8.1.20.3 rekonstrukce hospodářského objektu ZŠ U Stadionu
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
odd. inv.

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
7581    

8.1.20.4 rekonstrukce a rozšíření soc. zařízení ZŠ Dr. Malíka
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
1745    

8.1.20.5 modernizace poč. učeben v ZŠ U Stadionu
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2017, 2018

Finance 2017 [tis. Kc]:
54    

8.1.20.6 rekonstrukce chemické laboratoře ZŠ Dr. Malíka
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2017, 2018

Finance 2017 [tis. Kc]:
27    

8.1.20.7 rekonstrukce odborných učeben vč. vnějšího výtahu ZŠ Sladkovského
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
79    

8.1.20.8 rekonstrukce půdního prostoru na odborné učebny ZŠ Husova
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
304    

8.1.20.9 nová VZT do školní kuchyně ZŠ U Stadionu
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.20.10 rekonstrukce japexové dráhy ZŠ U Stadionu
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.20.11 výměna stávajících oken za plastová na spojovací chodbě ZŠ Dr. Malíka
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.20.12 modernizace rozvaděčů a elektroinstalace přízemí ZŠ Dr. Malíka
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2014, 2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.20.13 zateplení objektu ZŠ U Stadionu 756
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.20.14 nová vzduchotechnika v tělocvičnách ZŠ U Stadionu
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.20.15 výměna střešní krytiny - výdejna jídel ZŠ Husova
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2012

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.20.16 oprava vzduchotechniky a osvětlení v těocvičně ZŠ Dr. Malíka
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2012

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.20.17 výměna oken za plastová ZŠ Dr. Malíka
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2011

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.20.18 oprava střechy ZŠ Dr. Peška
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2010

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.20.19 výdejna jídel ZŠ Sladkovského
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2010

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.20.20 ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
664    

8.1.20.21 ZŠ Husova - oprava střechy tělocvičny v ul. Palackého
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2008

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.20.22 ZŠ Dr. Peška - položení umělého povrchu na školním hřišti
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2008

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.20.23 ZŠ Sladkovského - výměna krytiny na střeše tělocvičny
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2008

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.20.24 ZŠ Sladkovského + ZŠ Na Valech
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
běžná údržba ZŠ vč. školních jídelen

8.1.20.25 ZŠ Husova + ZŠ Palackého
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2008

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
běžná údržba ZŠ vč. školních jídelen

8.1.20.26 ZŠ Školní náměstí+ ZŠ Sladkovského
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
541    

Popis / Komentář:
běžná údržba ZŠ vč. školních jídelen

8.1.20.27 ZŠ U Stadionu
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
331    

Popis / Komentář:
běžná údržba ZŠ vč. školních jídelen

8.1.20.28 ZŠ Dr. Malíka
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
711    

Popis / Komentář:
běžná údržba ZŠ vč. školních jídelen

8.1.21 SPECIÁLNÍ ŠKOLA
8.1.21.1 Speciální škola
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
běžná údržba a rekonstrukce

8.1.22 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
8.1.22.1 Základní umělecká škola
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
390    

Popis / Komentář:
běžná údržba a rekonstrukce

8.1.22.2 odhlučnění a stavební úpravy učeben v půdních prostorách
Odpovědnost:
odd. inv.

8.1.23 KINA
8.1.23.1 Městské kino
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
138    

Popis / Komentář:
běžná údržba a rekonstrukce

8.1.23.2 letní kino
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ja

Roky realizace:
2015, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
24    

8.1.24 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ
8.1.24.1 Městská knihovna
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
333    

Popis / Komentář:
běžná údržba a rekonstrukce vč. poboček

8.1.25 PAMÁTKY
8.1.25.1 oprava fasády čp 92 ul. Štěpánkova (AGORA)
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ka

Roky realizace:
2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.2 statické zajištění krovu OK Zámek Medlešice
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.3 oprava střešní konstrukce Chrudimská beseda
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.4 Chrudimská beseda oprava vnější fasády a oken
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
11801    

8.1.25.5 restaurování sochy Kaliopé
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.6 oprava střechy divadla K. Pippicha - JV část
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ka

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.7 restaurování portálu a soklu č.p. 6 Školní náměstí
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.8 oprava hrobky rodiny Rozvodovy Chrudim
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.9 oprava a statické zajištění hradby na p. č. 1/1 a 3529
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2014, 2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.10 stavební úpravy střechy č.p. 92 ul. Štěpánkova AGORA
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ka

Roky realizace:
2012, 2013

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.11 oprava a restaurování hrobky rodiny Rozvodovy
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2012

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.12 muzeum barokních soch
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ka

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
184    

Popis / Komentář:
Běžná údržba a rekonstrukce

8.1.25.13 stavební úpravy šaten pro MuBaSo
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Ka

Roky realizace:
2011

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.14 oprava Červené kapličky
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Ka

Roky realizace:
2011

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.15 oprava zámecké zdi Medlešice
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2011

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.16 lokální oprava fasády č.p. 1
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2011

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.17 restaurování sochy Sv. Václava a Sv. J. Nepomuckého
Odpovědnost:

Roky realizace:
2011

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.18 statické zajištění hradby ul. Štěpánkova u č.p. 82
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2011

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.19 sochy-zhotovení výdusky
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2010

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.20 oprava fasády ZŠ Školní náměstí - Růžovka
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2010

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.21 Výměna střešní krytiny č.p. 60/I
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2008

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.22 oprava havárie hradby ul. Lázeňská
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.23 muzeum barokních soch - rekonstrukce kostela Sv. Josefa
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Ka, Pe

Roky realizace:
2009, 2010, 2011

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.24 doplnění rozvodů kanal., elektroinstalace atd. pro kostel Sv. Josefa - suterénní prostory
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Ka

Roky realizace:
2009, 2010

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.25 oprava a statické zajištění tarasní zdi p.p.č.3383 pod Pardubskou fortnou
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2009

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.26 investiční dotace chrudimské besedě na rekonstrukci hasícího zařízení divadlo K. Pippicha
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
CHB

Roky realizace:
2009

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.27 investiční dotace chrudimské besedě na stavební úpravy nouzového osvětlení v budově č.p. 85
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
CHB

Roky realizace:
2009

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.28 oprava a restaurování sloupu Proměnění Páně
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2009

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.29 zhotovení pomníku TGM vč. terénních úprav
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2008

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.30 divadlo K. Pippicha - oprava slaboproudých rozvodů, osvětlovací techniky a nouzového osvětlení
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Ka

Roky realizace:
2008

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.31 muzeum - oprava krovu nad salonkem Sůva v Chrudimské besedě
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Ka

Roky realizace:
2008

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.25.32 hradby
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
78    

Popis / Komentář:
běžná údržba

8.1.25.33 zámek Medlešice
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
51    

Popis / Komentář:
běžná údržba

8.1.25.34 divadlo K. Pippicha
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Ka

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
788    

Popis / Komentář:
běžná údržba

8.1.25.35 muzeum - Chrudimská beseda čp. 85
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
401    

Popis / Komentář:
běžná údržba

8.1.25.36 sochy, kašny a portály
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
165    

8.1.26 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE
8.1.26.1 spolkový dům běžná údržba a rekonstrukce
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Ka

Roky realizace:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
83    

Popis / Komentář:
běžná údržba

8.1.27 TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST - sportovní zařízení v majetku obce
8.1.27.1 investiční dotace Sportovním areálům s.r.o. na demolici a výstavbu tribuny Městský stadion v ul. Novoměstská, Chrudim
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Ka

Roky realizace:
2013, 2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.27.2 investiční dotace Sportovním areálům s.r.o. na Krytý plavecký bazén modernizace šatních skříněk
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
500    

8.1.27.3 investiční dotace Sportovním areálům s.r.o. na Krytý plavecký bazén rozšíření sauny o wellnes prvky
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
600    

8.1.27.4 investiční dotace Sportovní areály - rekonstrukce střechy nad malou tělocvičnou
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Du

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.27.5 investiční dotace Sportovní areály - rekonstrukce vzduchotechniky v krytém plaveckém bazénu
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Ka

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.27.6 výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ka

Roky realizace:
2014, 2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.27.7 investiční dotace Sportovním areálům s.r.o. Chrudim na výstavbu Street workout parku Chrudim
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ja

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.27.8 připojovací poplatek (EOP)-tribuna v areálu AFK Chrudim LS
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Ka

Roky realizace:
2013

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.27.9 Investiční dotace Sportovním areálům na rekonstrukci trávníku - umělé zavlažování městský stadion ul. Novoměstská
Odpovědnost:
SA

Realizace:
SA

Spolupráce:
Ka

Roky realizace:
2012

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
investiční dotace

8.1.27.10 Investiční dotace Sportovním aerálům na přeložku zařízení pro zásobování plynem a areálu letního stadionu Chrudim
Roky realizace:
2012

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.27.11 Investiční dotace Sportovním areálům na přírpavu rozvodů pro vytápění v areálu letního stadionu
Odpovědnost:
Ka

Roky realizace:
2012

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.27.12 doplnění vytápění do 2. NP zázemí Sportovního centra mládeže
Odpovědnost:
Ka

Roky realizace:
2012

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.27.13 investiční dotace Sportovním areálům s.r.o. - rekonstrukce hokejbalového hřiště
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Spolupráce:
ORGANIZACE MĚSTA Chrudim

Roky realizace:
2010

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.27.14 investiční dotace Sportovním areálům, s.r.o. na modernizaci ozvučení zimního stadionu
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
SA

Roky realizace:
2008

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.27.15 investiční dotace Sportovním areálům, s.r.o. na rekonstrukci výměníku tlakových nádob vč. hlavního přívodu KPB
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
SA

Roky realizace:
2009

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.27.16 investiční dotace Sportovním areálům, s.r.o. na výměnu nádrží na vodu KPB
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
SA

Roky realizace:
2009

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.27.17 investiční dotace Sportovním areálům, s.r.o. na zhotovení vrtu na závlahu hřiště městský stadion ul. Novoměstská Chrudim
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
SA

Roky realizace:
2009

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.27.18 investiční dotace Sportovním areálům, s.r.o. na rekonstrukci hokejbalového hřiště I. etapa plocha
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
SA

Roky realizace:
2009

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.27.19 městský stadion ulice Novoměstská, Chrudim - PD pro ÚŘ, SP a realizační
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Ka

Roky realizace:
2008, 2009

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
PD

8.1.27.20 hokejbalové hřiště Chrudim - PD pro ÚŘ, SP a realizační
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2008

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
PD

8.1.28 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
8.1.28.1 dům dětí a mládeže běžná údržba a rekonstrukce
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
215    

8.1.28.2 údržba hřiště a zahrady v DDM
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
50    

8.1.28.3 obnova hracích prvků Podhůra
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Duš

Roky realizace:
2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.28.4 dům dětí a mládeže rekonstrukce sociálního zařízení
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.28.5 rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Duš

Roky realizace:
2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
1223    

8.1.28.6 rekreační lesy Podhůra - výstavba venkovní tělocvičny
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Duš, Pe

Roky realizace:
2009

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.28.7 rekreační lesy Podhůra - výstavba lanového parku
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Duš, Pe

Roky realizace:
2009

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.28.8 Dětská hřiště Rozhledna
Odpovědnost:
úsek údržby zeleně

Realizace:
Duš

Roky realizace:
2009

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.28.9 běžná údržba stávajících dětských hřišť
Odpovědnost:
úsek údržby zeleně

Realizace:
Duš

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
762    

8.1.28.10 rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť
Odpovědnost:
úsek údržby zeleně

Realizace:
Duš

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.29 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
8.1.29.1 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce č.p. 489 ul. Revoluční, Chrudim
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2013, 2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.29.2 integrovaný plán rozvoje města -rekonstrukce č.p. 637-639 /IV
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2013, 2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.29.3 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce č.p. 520,521 a 522 ul. Revoluční, Chrudim
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2011, 2012, 2013

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Projektová dokumentace, realizace

8.1.29.4 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce objektu č.p. 522 ul. Revolučni, Chrudim
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2011

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Projektová dokumentace

8.1.29.5 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce objektu č.p. 489 ul. Revoluční, Chrudim
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2011

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
projektová dokumentace

8.1.29.6 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce č.p. 490 ul. Rooseveltova, Chrudim
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2010, 2011

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.29.7 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce č.p. 593 ul. Revoluční, Chrudim
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2010, 2011, 2012

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.29.8 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce č.p. 594 ul. Revoluční, Chrudim
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2010, 2011, 2012

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.29.9 integrovavý plán rozvoje města - rekonstrukce č.p. 540 a 595 ul. Rooseveltova, Chrudim
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2010, 2011, 2012

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.29.10 přestavba objektu č.p. 2 ul. Palackého na bytový dům
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2009

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
projektová dokumentace

8.1.29.11 oprava střechy č.p. 302 ul. Pardubická
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2009

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.29.12 integrovavý plán rozvoje města-bytové domy
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2009, 2010

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
1. Výměna oken a dveří domů v ulici Revoluční a Rooseveltova, Chrudim
2. Rekonstrukce bytových domů v lokalitě ul.Revoluční a Rooseveltova, Chrudim
3. Přestavba objektu č.p. 490 ul. Rooseveltova, Chrudim

8.1.29.13 běžná údržba bytového fondu
Odpovědnost:
odd. spr. byt. a nebyt. fondu

Roky realizace:
2008

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
nová organizační struktura (přebírá od 1.8.08)

8.1.30 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
8.1.30.1 kompletní výměna topení č.p. 92 ul. Štěpánkova (AGORA)
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2009

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.30.2 běžná údržba nebytového fondu
Odpovědnost:
odd. spr. byt. a nebyt. fondu

Roky realizace:
2008

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
nová organizační struktura (přebírá od 1.8.08)

8.1.30.3 oprava so4. zařízení (BESTA v č.p. 756/III ZŠ U Stadionu)
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2008

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.30.4 vybudování samostatného přívodu el. energie na objektu pošty Na Šancích č.p. 1204/IV
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2008

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.31 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Popis / Komentář:
investice

8.1.31.1 integrovaný plán rozvoje města-VO ulice Fibichova, Chrudim
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.31.2 výměna VO vč. dlažby v Myší díře Chrudim
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
207    

8.1.31.3 výměna VO vč. dlažby v Myší díře Chrudim
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.31.4 rekonstrukce VO v ulici Slovenská, Chrudim
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.31.5 rekonstrukce VO ulice Na Sádkách
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Spolupráce:

Roky realizace:
2012, 2013

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.31.6 výstavba BUS zastávky v ul. Škroupova - veř. osvětlení
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.31.7 modernizace VO Palackého třída a Obce Ležáků
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.31.8 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova Chrudim
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Spolupráce:

Roky realizace:
2012, 2013

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.31.9 výstavba VO v Topoli u Obecního domu
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2012

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.31.10 rekonstrukce VO ul. Škroupova
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2011

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.31.11 rekonstrukce VO před kostelem sv. Josefa v Chrudimi
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Spolupráce:

Roky realizace:
2011

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.31.12 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce VO v lokalitě Fibichova, Chrudim
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Spolupráce:

Roky realizace:
2011

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.31.13 regenerace sídl. U Stadionu - VO u parkoviště Na Ostrově
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2011

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.31.14 rekonstrukce VO ul. Šeříková, Markovice
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Spolupráce:

Roky realizace:
2010

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.31.15 rekonstrukce parkoviště městského parku a ulice U Parku - VO
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2008

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.31.16 stavební úpravy parku Republiky
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2008

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.31.17 rekonstrukce VO ul. Střelecká
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2009, 2010

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.31.18 rekonstrukce VO ul. Radoušova
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2009

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.31.19 rekonstrukce VO nábřeží K. Čapka
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2009

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.31.20 rekonstrukce VO ul. Jasmínová, Markovice
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2009, 2010

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.31.21 rekonstrukce VO ul. Pod Strání Markovice II. etapa
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2009

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.31.22 výstavba VO Topol k MŠ
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2009

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.31.23 rekonstrukce VO ul. Sokolovská
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2009

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.31.24 rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
449    

8.1.31.25 Markovice - výstavba VO u č.p. 999
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.31.26 Medlešice - PD a vybudování VO ul. Nádražní II k č.p. 147
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2008

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.31.27 rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Smetanova
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2008

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.32 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ
8.1.32.1 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce ulice Fibichova
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Pe

Roky realizace:
2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.32.2 revitalizace historického ramene řeky Chrudimky U Valchy
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
152    

8.1.32.3 terminál veřejné dopravy Chrudim
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
550    

8.1.32.4 výstavba opěrné zdi Na Šancích
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.32.5 rekonstrukce schodiště pod Myší dírou
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.32.6 komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice u kostela
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
15835    

8.1.32.7 revitalizace historického ramene řeky Chrudimky
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.32.8 stavební úpravy parku u pomníku J. Husa, Školní náměstí
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ja

Roky realizace:
2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.32.9 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce vnitrobloku Palackého, Chrudim
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2013

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.32.10 rekonstrukce komunikací a VO v lokalitě IPRM Chrudim
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2014, 2015

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.32.11 projektová dokumentace výstavba komunikace a inž. sítě v lokalitě Markovice u kostela
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Ka

Spolupráce:
Ka

Roky realizace:
2013

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.32.12 Integrovaný plán rozvoje města - Rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova, Chrudim
Roky realizace:
2012, 2013

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.32.13 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova Chrudim
Roky realizace:
2013

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.32.14 rekonstrukce veřejné plochy před kostelem sv. Josefa
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Spolupráce:

Roky realizace:
2011

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.32.15 projektová dokumentace výstavba vodovodu Píšťovy
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2011

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.32.16 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce vnitrobloku Revoluční a Palackého, Chrudim
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2011

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
projektová dokumentace

8.1.32.17 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce vnitrobloku Revoluční Chrudim
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2011, 2012

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
projektová dokumentace, realizace

8.1.32.18 projektová dokumentace rekonstrukce komunikací a VO Michalský park
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Ja

Roky realizace:
2011

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.32.19 statické zajištění hradby v ul. Štěpánkova u č.p. 92
Odpovědnost:

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.32.20 úprava veř. prostranství u autobusové zastávky Vlčnov
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Duš

Roky realizace:
2011

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.32.21 regenerace sídliště U Stadionu - přeložka horkovodního potrubí
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2010

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
projektová dokumentace

8.1.32.22 integrovaný plán rozvoje města-rekonstrukce veřejných ploch lokalita Fibichova
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2009, 2010, 2011

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Projektová dokumentace a relizace

8.1.32.23 projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
2607    

8.1.32.24 opravy a údržba majetku nespecifikovaně
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
429    

8.1.33 DEKONTAMINACE PŮD A ČIŠTĚNÍ SPODNÍ VODY
8.1.33.1 ekologická zátěž Transporta
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2009

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.33.2 Odstranění ekologické zátěže Transporta Chrudim
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2012, 2013, 2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.34 PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ
8.1.34.1 Městský park
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ja

Roky realizace:
2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
150    

8.1.34.2 údržba pozemků nezajištěných smluvně
Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
181    

8.1.34.3 rekonstrukce zámeckého parku Medlešice
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
193    

8.1.34.4 Michalský park
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
36    

8.1.34.5 sadové úpravy Městského parku
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.34.6 park Republiky
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
40    

8.1.34.7 zámecký park Medlešice
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
30    

8.1.34.8 park Střelnice
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
28    

8.1.34.9 komplexní údržba biokoridoru Topol
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Duš

Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.34.10 aktualizace projektu "Péče o stromy"
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ja

Roky realizace:
2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
55    

8.1.34.11 Klášterní zahrady
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ja

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
241    

8.1.34.12 rekonstrukce návsi Topol
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Duš

Roky realizace:
2012

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.34.13 regenerace a rozšíření parku Střelnice, Chrudim
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Duš

Roky realizace:
2012, 2013, 2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.34.14 regenerace odpočinkového místa Sv. Čecha
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Ja

Roky realizace:
2010

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.34.15 revitalizace návsi Topol
Odpovědnost:
úsek údržby zeleně

Realizace:
Duš

Roky realizace:
2008

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.34.16 stavební úpravy parku Republiky - zeleň
Odpovědnost:
úsek údržby zeleně

Realizace:
Ja

Roky realizace:
2008

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.34.17 inventarizace zeleně, posouzení provozně nebezpečných stromů
Odpovědnost:
úsek údržby zeleně

Realizace:
Ja, Duš

Roky realizace:
2009, 2010, 2011

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.34.18 rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Ja, Pe

Roky realizace:
2009, 2010, 2011

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.34.19 regenerace vnitrobloku Pod Zbrojnicí Chrudim
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Ja

Roky realizace:
2010

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.34.20 regenerace vnitrobloku Víta Nejedlého
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:
Ja

Roky realizace:
2009

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.34.21 komplexní úprava veřejného prostranství ul. Koželužská
Odpovědnost:
úsek údržby zeleně

Realizace:
Duš

Roky realizace:
2009

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.34.22 údržba zeleně parků, výchovných zařízení, místních částí
Odpovědnost:
úsek údržby zeleně

Roky realizace:
2007

8.1.34.23 údržba zeleně obytných souborů
Odpovědnost:
úsek údržby zeleně

Roky realizace:
2007

8.1.34.24 údržba doprovodné zeleně komunikací
Odpovědnost:
úsek údržby zeleně

Roky realizace:
2007

8.1.34.25 zdravotní a bezpečnostní řezy Městský park
Odpovědnost:
úsek údržby zeleně

Roky realizace:
2007

8.1.34.26 shoz havraních hnízd
Odpovědnost:
úsek údržby zeleně

Realizace:
Duš, Ja

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
258    

8.1.34.27 údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst
Odpovědnost:
úsek údržby zeleně

Realizace:
Ja, Duš

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
589    

8.1.34.28 údržba trávníků
Odpovědnost:
úsek údržby zeleně

Realizace:
Ja, Duš

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
5890    

8.1.34.29 údržba živých plotů
Odpovědnost:
úsek údržby zeleně

Realizace:
Ja, Duš

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
513    

8.1.34.30 údržba stromů a keřových skupin
Odpovědnost:
úsek údržby zeleně

Realizace:
Ja, Duš

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
1800    

8.1.34.31 údržba mobilních nádob a záhonů
Odpovědnost:
úsek údržby zeleně

Realizace:
Ja, Duš

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
746    

8.1.34.32 výsadby stromů a keřů
Odpovědnost:
úsek údržby zeleně

Realizace:
Ja, Duš

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
297    

8.1.35 DOMOVY
8.1.35.1 domov důchodců Rozhledna - přeložky kabelů ČEZ, O2 (uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích)
Odpovědnost:
odd. inv.

Realizace:

Roky realizace:
2008

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.36 DOMY NAPŮL CESTY
8.1.36.1 Dům na půl cesty doplnění 2dřezů a 3 zásuvky
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ka

Roky realizace:
2013

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.37 AZYLOVÉ DOMY, NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA, NOCLEHÁRNY
8.1.37.1 objekt městský park čp. 828 - reko rozvodů vytápění, TUV, pitné vody a kanalizace I. etapa
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ka

Roky realizace:
2014

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

8.1.38 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY
8.1.38.1 údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ka

Roky realizace:
2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
146    

8.1.38.2 oprava průčelí čp.77 Resselovo náměstí
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
3151    

8.1.38.3 rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v budově čp. 77 Resselovo náměstí Chrudim
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2017, 2018

Finance 2017 [tis. Kc]:
6800    

8.1.38.4 stavební úpravy střechy objektu Pardubická čp. 67
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

9. ODBOR SPRÁVNÍ

9.1

9.1.1 KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
9.1.1.1 komise pro občanské záležitosti
Odpovědnost:
OSP

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
101    

9.1.1.2 nákup služeb
Odpovědnost:
OSP

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

9.1.1.3 pohoštění
Odpovědnost:
OSP

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

9.1.1.4 věcné dary
Odpovědnost:
OSP

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

9.1.2 Volby
9.1.2.1 dotace - volba prezidenta
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
45    

9.1.2.2 volby prezidenta Dvakačovice
Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
9    

9.1.2.3 volby do PS a Parlamentu ČR
Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
596    

9.1.2.4 volby do EP, ZM
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

9.1.2.5 volby do Senátu a zastupitelstev krajů
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

10. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

10.1

10.1.1 OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
10.1.1.1 lesní hospodář a zvýšené náklady v lesích
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
1475    

10.1.1.2 vratka fin.prostředků do SP
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

10.1.1.3 zpracování osnov podle lesního zákona
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

10.1.1.4 monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)
Odpovědnost:
OŽP-OEP

Realizace:
ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
73    

10.1.1.5 černé skládky (likvidace černých skládek)
Odpovědnost:
OŽP-OEP

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
25    

10.1.1.6 ekologická výchova
Odpovědnost:

Spolupráce:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
78    

Popis / Komentář:
NNO na základě poptávkového řízení

10.1.1.7 regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin
Odpovědnost:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

10.1.1.8 výkon státní správy - posudky, rozbory, týraná zvířata ...
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
188    

10.1.1.9 monitoring starých ekologických zátěží
Odpovědnost:
OŽP-OVH

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

10.1.1.10 kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny)
Odpovědnost:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

10.1.1.11 certifikace EMAS
Odpovědnost:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
15    

10.1.1.12 zvýšení separace odpadů
Odpovědnost:
OŽP-OEP

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

11. ODBOR DOPRAVY

11.1

11.1.1
11.1.1.1 řešení cyklodopravy na území města Chrudim
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

11.1.1.2 pronájem plochy na zkoušku žadatelů o řidičské oprávnění
Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
27    

11.1.1.3 statický radar
Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
60    

11.1.1.4 svědečné a tlumočné
Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

11.1.1.5 pronájem plochy na zkoušku
Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

11.1.1.6 vybrané poplatky
Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

11.1.1.7 studie v dopravě - cyklodoprava a dopravní zklidňování
Roky realizace:
2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

11.1.1.8 vratka finančních prostředků do SR
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

11.1.1.9 provozování MHD
Odpovědnost:
odd. dopr. a komunik.

Realizace:
Veolia

Roky realizace:
2017, 2018

Finance 2017 [tis. Kc]:
7703    

11.1.1.10 znalecké posudky
Odpovědnost:
odd. dopr. a komunik.

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
263    

Popis / Komentář:
PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY (PŘESTUPKY, APOD.)

12. STAVEBNÍ ODBOR

12.1

12.1.1
12.1.1.1 prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií)
Odpovědnost:
STO

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

13. OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

15. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

15.1

15.1.1 OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU
15.1.1.1 výkon pěstounské péče
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
572    

15.1.1.2 dotace EU - systémová podpora soc.práce v obcích
Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
1885    

15.1.1.3 dotace EU - efektivní řízení sítě pro ohrožené děti v ORP
Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
277    

15.1.1.4 dotační program na podporu nez. sektoru v sociálních službách
Roky realizace:
2017

Finance 2017 [tis. Kc]:
298    

15.1.1.5 příspěvky na pobytová zařízení
Roky realizace:
2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
234    

15.1.1.6 cesta k naplňování kvality orgánů soc-práv. ochrany
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

15.1.1.7 od obcí na zajištění služby - azylové domy
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

15.1.1.8 dotace - Prevence kriminality
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0    

15.1.1.9 odvod do SR
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2017 [tis. Kc]:
0