Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaChrudim › Galerie projektů  

Chrudim

tisk
i

Rekonstrukce elektroinstalace budovy MěÚ Pardubická ul. čp. 67

Stadium přípravy projektu
7. Projekt ukončen zcela
Roky realizace
2022
Rozpočet
5 467 000
Typ projektu oprava/​rekonstrukce
Kód projektu d1c126f0bcc437ca86b66891875e3378
Garant projektu Odbor kanceláře tajemníka, Odbor investic
Zpřístupnit projekt komu
(Správce projektu)
Trunečková Šárka
Vazba na cíl Strategie rozvoje města B.1
Zajistit kvalitní životn...

Rozpočet [Kč]

Celkem 5 467 000
2022 5 467 000 (Rozpočet města)

Další informace k projektu

Rozpočet a CF projektuNe
Aktuálně využitelný dotační zdroj financováníNe
Řešení havarijního stavu a/nebo akutního veřejného ohroženíNe
Logický rámec projektu Ne
Analýza zainteresovaných stranNe
Analýza rizikNe
Vychází z komunitního plánování a/nebo projednáno s veřejnostíne
Studie proveditelnostiNe

Dotaz na detaily projektu

Na detaily projektu se můžete dotázat odpovědné osoby na .

Sdílejte projekt

TISK
i