Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaChrudim › Galerie projektů  

Chrudim

tisk
i

Vybudování nové ČOV MŠ Topol

Stadium přípravy projektu
1. Námět
Roky realizace
2020
Rozpočet
2 200 000
Typ projektu nová investice
Kód projektu 7b7de34e716f0c2d0cddf282fda8901d
Garant projektu Odbor investic
Zpřístupnit projekt komu
(Správce projektu)
Trunečková Šárka
Vazba na cíl Strategie rozvoje města B.1
Zajistit kvalitní životn...

Rozpočet [Kč]

Celkem 2 200 000
2021 2 200 000 (Rozpočet města)

Další informace k projektu

Rozpočet a CF projektuNe
Aktuálně využitelný dotační zdroj financováníAno
Řešení havarijního stavu a/nebo akutního veřejného ohroženíNe
Logický rámec projektu Ne
Analýza zainteresovaných stranNe
Analýza rizikNe
Vychází z komunitního plánování a/nebo projednáno s veřejnostíne
Studie proveditelnostiNe
Projektová dokumentaceAno
Architektonická studieNe
Energetický auditNe
Položkový rozpočetAno
Výběrové řízeníNe
Podepsaná smlouvaNe
Stavební povoleníAno
Jiné (specifikujte)Ne

Sdílejte projekt

TISK
i