Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaChrudim › Galerie projektů  

Chrudim

tisk
i

ZŠ Dr. Malíka - výměna elektroinstalace - 3.patro

Stadium přípravy projektu
7. Projekt ukončen zcela
Roky realizace
2020
Rozpočet
2 000 000
Typ projektu oprava/​rekonstrukce
Kód projektu 3796e7305fd244f9288117e843cb5a14
Garant projektu Odbor investic
Zpřístupnit projekt komu
(Správce projektu)
Trunečková Šárka
Vazba na cíl Strategie rozvoje města B.1
Zajistit kvalitní životn...

Rozpočet [Kč]

Celkem 2 000 000
2 000 000 (Rozpočet města)

Průběh

Realizace - Zahájení

Další informace k projektu

Rozpočet a CF projektuNe
Aktuálně využitelný dotační zdroj financováníNe
Řešení havarijního stavu a/nebo akutního veřejného ohroženíAno
Logický rámec projektu Ne
Analýza zainteresovaných stranNe
Analýza rizikNe
Studie proveditelnostiNe
Projektová dokumentaceAno
Architektonická studieNe
Energetický auditNe
Položkový rozpočetNe
Výběrové řízeníNe
Podepsaná smlouvaNe
Stavební povoleníNe

Sdílejte projekt

TISK
i