Bystřice (nad Olší)
Znak Bystřice (nad Olší)

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Bystřice (nad Olší)

Názvy hierarchických úrovní
1. "Strategická priorita"
1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Strategický plán obce Bystřice 2017-2023

1. Aktivita a spolupráce

1.1 PROAKTIVITA – Aktivní spolupráce a prosazování zájmů Bystřice na všech úrovních veřejné správy

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.a legislativní a regulační prostředí

1.2 FINANCOVÁNÍ – Aktivní vyhledávání externích zdrojů financování pro rozvoj obce a jejího okolí

Deskriptory:
XVII. Veřejná správa
XIX.b rozpočtování a makroekonomika

1.3 INVESTICE – Aktivní spolupráce a komunikace se zaměstnavateli a investory

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě

1.4 TECHNOLOGIE – Příprava a adaptace infrastruktury obce a úřadu na nové technologie a digitalizaci

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT

2. Zdraví a pohoda

2.1 VZDĚLÁVÁNÍ – Péče o děti a mladé a zabezpečení kvality a dostupnosti vzdělání v každém věku

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
VI. Vzdělávání
VI.i celoživotní učení

2.2 VEŘEJNÝ PROSTOR – Kultivace veřejného prostoru pro aktivní život a na základě potřeb obyvatel

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

2.3 VOLNÝ ČAS – Podpora možnosti pestrého volnočasového vyžití pro všechny generace (spolky, kroužky)

Deskriptory:
XV. Kultura

2.4 ZDRAVÍ – Podpora pohybových a sportovních aktivit v obci a zdravého životního stylu

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

3. Soužití a solidarita

3.1 SPOLUPRÁCE – Zajištění kvalitní péče o seniory, důstojného stárnutí a zapojení do aktivního života

Deskriptory:
IX. Sociální služby
XV. Kultura
VI.i celoživotní učení
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

3.2 PODNIKAVOST – Podpora živnostníků a drobného a středního podnikání

Deskriptory:
III. Podnikání a zahraniční obchod
VII. Zaměstnanost a trh práce
IV.d spolupráce VaV a podnikatelských subjektů

3.3 PARTICIPACE – Podpora aktivního zapojení obyvatel do veřejného života a místní samosprávy

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě

3.4 SOUŽITÍ – Rozvoj meziobecní a přeshraniční spolupráce a podpora harmonického národnostního soužití

Deskriptory:
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce

4. Pořádek a správa

4.1 DOPRAVA – Výstavba a oprava potřebných chodníků a cest a vyřešení problémů s parkováním

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

4.2 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – Ochrana životního prostředí, snížení znečišťování ovzduší, zajištění dostatku vody, efektivní nakládání s odpady, podpora obnovitelných zdrojů energie

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
XII.b nakládání s odpady
II.d hospodaření a úspory energie
XII.a ochrana ovzduší a klimatu

4.3 BEZPEČNOST – Zvýšení pocitu bezpečí obyvatel

Deskriptory:
XX.f obrana státu a zajištění bezpečnosti
XI.j bezpečnost v dopravě

4.4 ŘÍZENÍ – Zefektivnění řízení a organizace úřadu a příspěvkových organizací

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací
TISK
i