Brno
Znak Brno

Web provozuje NSZM ČR

Brno

Plán zdraví města Brna - Analýza 2018-2030

1. Analýza demografických údajů a dalších ukazatelů v oblasti zdraví

1.1 Demografické procesy ve velkých městech nad 100 tis. obyvatel

1.2 Indikátory zdravotního stavu

2. Životní podmínky a jejich vliv na zdraví obyvatel

2.1 Výživa a stravování

2.2 Návykové látky

3. Politika a rozvoj zdravotnických služeb a prevence

3.1 Východiska politiky a rozvoje zdravotnických služeb a prevence

3.2 Zdravotní peče ve velkých městech

3.3 Zdravotnická zařízení na území města Brna

3.4 Dotace na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna

3.5 Program podpory zdraví a prevence

3.6 Návaznost zdravotní a sociální péče

4. Politika zdravé rodiny

4.1 Východiska politiky zdravé rodiny

4.2 Vývojové trendy se zaměřením na rodinné domácnosti

4.3 Podpora politiky zdravé rodiny v Brně

4.4 Výstupy z realizovaných sociologických šetření ve městě Brně

5. Aktivní a zdravé stárnutí

5.1 Východiska aktivního a zdravého stárnutí

5.2 Analýza seniorů v Brně

5.3 Vývoj podpory seniorů v Brně

5.4 Potřeby osob pečujících o osobu blízkou ve městě Brně - neformální pečovatelé

6. Problematika domácího násilí

6.1 Východiska pro řešení domácího násilí

6.2 Analýza vývoje domácího násilí

6.3 Oblast prevence a řešení případů domácího násilí v Brně

TISK
i