Brno
Znak Brno

Web provozuje NSZM ČR

Brno

Názvy hierarchických úrovní
A. "Tematická oblast"
A.1 "Dílčí cíl"

Plán zdraví města Brna 2018-2030

A. Politika a rozvoj zdravotnických služeb a prevence

A.1 Podílet se na zajištění dostupné, kvalitní, bezpečné a efektivní sítě zdravotnických služeb na území města Brna

A.2 Propojit systémy zdravotních a sociálních služeb

A.3 Podpořit zdraví obyvatel formou preventivních programů a propagací zdravého životního stylu, zvýšit zdravotní gramotnost a posílit odpovědnost za vlastní zdraví

B. Politika zdravé rodiny

B.1 Podpořit stabilní rodinné vazby a posílit prostředí přátelské rodině

C. Aktivní a zdravé stárnutí

C.1 Podpořit aktivní život seniorů, včasnou přípravu na stáří a rozšířit dobrovolnické aktivity seniorů

C.2 Rozvinout zázemí pro plnohodnotný život seniorů prostřednictvím kvalitních a dostupných zdravotních, sociálních a dalších služeb s ohledem na demografický vývoj

C.3 Přispět k prodloužení aktivního a plnohodnotného života seniorů vytvářením uživatelsky příznivého prostředí včetně veřejného prostoru bez bariér

C.4 Zvýšit informovanost seniorů o veškerých tématech souvisejících s aktivním a zdravým stárnutím, nastavit procesy vzájemné komunikace a zavést moderní prvky v městské politice přípravy na stárnutí

D. Prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí

D.1 Předcházet a zmírňovat dopady domácího násilí včetně nových forem a způsobů projevu

TISK
i