Znojmo
Znak Znojmo

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaZnojmoStrategické dokumentyStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Znojmo

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak ZnojmoAkční plán rozvoje města Znojmo 2019-2022
3.4 DODRŽOVAT URBANISTICKOU KONCEPCI MĚSTA, ZLEPŠOVAT KVALITU VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A PÉČI O ZELEŇ, POKRAČOVAT V REVITALIZACI SÍDLIŠŤ A V OBNOVĚ A OCHRANĚ PAMÁTEK viz dokument »
3.5 ZKAPACITNIT A DOBUDOVAT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, REKONSTRUOVAT POZEMNÍ KOMUNIKACE viz dokument »
4.1 DODRŽOVAT PRINCIPY STRATEGICKÉHO A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZVYŠOVAT KVALITU A EFEKTIVITU VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY ÚŘADU I MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ viz dokument »
4.2 PROHLUBOVAT PARTNERSTVÍ, OTEVŘENĚ KOMUNIKOVAT S VEŘEJNOSTÍ, NAPLŇOVAT STANDARDY MA 21 viz dokument »
4.3 DODRŽOVAT ZDRAVÉ FINANČNÍ ŘÍZENÍ, EFEKTIVNĚ A ÚSPORNĚ NAKLÁDAT S MAJETKEM MĚSTA, OPTIMALIZOVAT VYUŽÍVÁNÍ ENERGIÍ, EFEKTIVNĚ VYUŽÍVAT FUNDRAISING viz dokument »
Znak ZnojmoStrategický plán rozvoje města Znojma 2016-2022
3.4 Dodržovat urbanistickou koncepci města, zlepšovat kvalitu veřejných prostranství a péči o zeleň, pokračovat v revitalizaci sídlišť a v obnově a ochraně památek viz dokument »
4.1 Dodržovat principy strategického a projektového řízení, zvyšovat kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy úřadu i městských organizací viz dokument »
4.2 Prohlubovat partnerství, otevřeně komunikovat s veřejností, naplňovat standardy MA 21 viz dokument »
4.3 Dodržovat zdravé finanční řízení, efektivně a úsporně nakládat s majetkem města, optimalizovat využívání energií, efektivně využívat fundraising viz dokument »

Koncepce

Znak ZnojmoStrategické cíle MěÚ Znojmo (2020)
1.1 Spotřeba médií v rámci MěÚ Znojmo viz dokument »
2.1 Spolupráce s vysokými školami viz dokument »
2.2 Dárcovství a dobrovolnictví zaměstnanců města Znojma viz dokument »
3.1 Etika ve veřejné správě viz dokument »
3.2 Trvale zlepšovat a poskytovat veřejné služby, transparentní hospodaření organizace viz dokument »
Znak ZnojmoProgram regenerace městské památkové rezervace Znojmo 2016-2020 [akt. 2015]
1.2 Obnova systémů technické infrastruktury viz dokument »
TISK
i