• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Znojmo

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak ZnojmoStrategický plán rozvoje města Znojma 2016-2022
3.5 Zkapacitnit a dobudovat inženýrské sítě, rekonstruovat pozemní komunikace viz dokument »
3.6 Zlepšit parametry ŽP a podporovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu viz dokument »

Koncepce

Znak ZnojmoStrategické cíle MěÚ Znojmo (2020)
1.4 Environmentální osvěta viz dokument »
Znak ZnojmoProgram regenerace městské památkové rezervace Znojmo 2016-2020 [akt. 2015]
1.7 Péče o životní prostředí viz dokument »
TISK
i