KRAJ VYSOČINA
Znak KRAJ VYSOČINA

Web provozuje NSZM ČR

KRAJ VYSOČINA

Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina 2016-2020

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ VYSOČINA
Garant za instituci
Kraj Vysočina
Datum schválení
29.3.2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení 0137/02/2016/ZK
TISK
i