Vsetín
Znak Vsetín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Vsetín

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Obecný cíl"

Rozbalit detaily

Strategický plán pro sociální začleňování Vsetín 2017-2020

1. Bydlení

1.1 Zvýšení dostupnosti bytových kapacit pro realizaci sociálního bydlení

Deskriptory:
XVI. Bydlení

1.2 Prevence ztráty bydlení a udržení/zlepšení kvality stávajícího bydlení

Deskriptory:
XVI. Bydlení

1.3 Nastavení systému mezioborové spolupráce v oblasti sociálního bydlení na lokální úrovni

Deskriptory:
XVI. Bydlení

2. Rodina

2.1 Podpora funkcí rodiny a rodiny jako celku i jejich jednotlivých členů

Deskriptory:
X. Rodinná politika

3. Zdraví

3.1 Zvýšení povědomí o kvalitě zdraví u rodin sociálně znevýhodněných formou osvěty

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení

4. Zaměstnanost

4.1 Rozvoj zaměstnanosti a zvýšení počtu pracovních míst

Deskriptory:
VII. Zaměstnanost a trh práce

5. Bezpečnost a prevence

5.1 Posílení prevence u dětí a mládeže sociálně znevýhodněných

Deskriptory:
IX. Sociální služby

5.2 Preventivní programy posilující prevenci ztráty bydlení a prevenci kriminality

Deskriptory:
IX. Sociální služby
XVI. Bydlení
XX.b kriminalita a prevence kriminality
TISK
i