Vítkov
Znak Vítkov

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaVítkovRozvojové záměryStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Vítkov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak VítkovAkční plán města Vítkov 2019-2022
1.1 Infrastruktura a občanská vybavenost viz dokument »
Znak VítkovProgram rozvoje územního obvodu města Vítkov (2003)
1.3 Odstranění závad v oblasti kanalizací viz dokument »
1.4 Podpora budování ostatní infrastruktury viz dokument »
2.3 Podpora projektů rekonstrukce a budování sportovních zařízení viz dokument »
2.6 Podpora projektů výstavby všech typů bydlení viz dokument »
3.2 Institucionalizace spolupráce v Mikroregionu Moravice a s okolnímí mikroregiony viz dokument »
3.4 Vytvoření struktury pro spolupráci veřejné a soukromé sféry v oblasti CR viz dokument »
4.2 Další zkulturnění drobných ploch viz dokument »
5.1 Podpora kapacit zajišťujících informace a pomoc při administraci programů EU viz dokument »
6.2 Prohloubení spolupráce veřejného a soukromého sektoru viz dokument »
6.5 Podpora transferu technologií viz dokument »

Koncepce

Znak VítkovKoncepce přípravy na stárnutí populace Vítkov 2018-2033
1.1 Revitalizace městského parku viz dokument »
1.3 Další opatření ve veřejném prostoru města viz dokument »
4.1 Vítkovský zpravodaj viz dokument »
4.2 Webové stránky města a další elektronická komunikace viz dokument »
4.3 Městský rozhlas, plakátovací plochy, úřední deska, tištěné materiály viz dokument »
4.4 Další opatření na zefektivnění komunikace viz dokument »
Znak VítkovKoncepce bydlení města Vítkov (2019)
1.5 Mapování a využivání investičních programů viz dokument »
Znak VítkovKoncepce mezinárodní spolupráce města Vítkov 2015-2018
1.1 Prezentace města v zahraničí viz dokument »
1.3 Výměna zkušeností, předávání a získávání informací při řešení dílčích problémů měst, výměna zkušeností z oblasti samosprávy a státní správy viz dokument »
1.4 Prezentace a propagace české, moravské a slezské kultury, umění, sportu a tradic v zahraničí viz dokument »
1.5 Podpora spolupráce v oblasti školství, kultury, sportu, zájmových sdružení apod. viz dokument »
1.6 Rozvoj spolupráce se stávajícími partnerskými městy - Kalety (Polská republika), Vrbové (Slovenská republika) viz dokument »
1.7 Navazování nových partnerství pro dlouhodobé nebo krátkodobé aktivity a projekty s dalšími městy nebo subjekty v rámci Evropy viz dokument »
TISK
i