Věžnice
Znak Věžnice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Věžnice

Plán rozvoje sportu obce Věžnice 2021-2026

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Obec Věžnice
Datum schválení
5.8.2021
Doba platnosti
2021 - 2026
TISK
i