Velké Meziříčí
Znak Velké Meziříčí

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Velké Meziříčí

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní osa"
1.1 "Strategický cíl"

Rozbalit detaily

Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí 2021-2028

1. PODNIKÁNÍ

1.1 MĚSTO SLUŽEB

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
III.c služby pro podnikání

1.2 KONCEPČNÍ STRATEGIE ROZVOJE VÝROBY

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
III.c služby pro podnikání

1.3 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání

2. STRATEGIE MOBILITY

2.1 BEZPEČNOST

Deskriptory:
XI.j bezpečnost v dopravě
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek

2.2 INOVACE

Deskriptory:
XI.f inteligentní dopravní systémy
XI.h veřejná doprava

2.3 MÍSTO PRO ŽIVOT

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.h veřejná doprava
XI.k nemotorová doprava

2.4 MANAGEMENT DOPRAVY

Deskriptory:
XI.f inteligentní dopravní systémy

3. UDRŽITELNÝ ROZVOJ

3.1 KONCEPČNÍ SPRÁVA MĚSTSKÉHO MAJETKU

Deskriptory:
XVII.c veřejné služby

3.2 EKOLOGICKÉ MĚSTO

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod

4. REKREACE A CESTOVNÍ RUCH

4.1 ŽIVÉ TEPNY MĚSTA

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace

4.2 PROPOJENÍ A DOPLNĚNÍ REKREAČNÍCH CÍLŮ LOKÁLNÍCH MĚSTSKÝCH CENTER

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace

4.3 KONCEPČNÍ STRATEGIE ROZVOJE NADMÍSTNÍCH SPORTOVNÍCH A TURISTICKÝCH CÍLŮ

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace

5. MĚSTO PRO ŽIVOT

5.1 ZÁSADNÍ ROZVOJOVÝ SMĚR ČECHOVY SADY II

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

5.2 TRANSFORMACE LOKALITY SVIT

Deskriptory:
III.b podnikatelská infrastruktura
XII.d regenerace znečištěných oblastí

5.3 ROZVOJ LOKÁLNÍCH CENTER

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
III.b podnikatelská infrastruktura
TISK
i