Valašské Klobouky
Znak Valašské Klobouky

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Valašské Klobouky

Názvy hierarchických úrovní
1. "Priorita"
1.1 "Cíl"

Zdravotní plán Zdravého města Valašské Klobouky (2020)

1. ROZVOJ POHYBOVÝCH AKTIVIT PRO VŠECHNY VĚKOVÉ SKUPINY OBYVATEL

1.1 Vybudování sportovišť a míst pro aktivní trávení volného času

1.2 Podpora sportovních klubů na vytváření podmínek i pro amatérské sportovce

1.3 Rozvoj infrastruktury pro volnočasovou pohybovou činnost

2. ZDRAVÁ VÝŽIVA A ŽIVOTNÍ STYL

2.1 Rozvoj výživového poradenství pro obyvatele města

2.2 Zvýšení osvětové činnosti o zdravém životním stylu

2.3 Zlepšení nabídky zdravých a moderních forem stravování

3. PODPORA DUŠEVNÍHO A DUCHOVNÍHO ZDRAVÍ OBYVATEL

3.1 Podpora duševního zdraví a mentální hygieny v boji proti stresu

3.2 Podpora duchovních aktivit farnosti

4. SNÍŽENÍ ZÁVISLOSTÍ A PATOLOGICKÝCH JEVŮ

4.1 Boj proti alkoholismu a kouření

4.2 Boj proti drogám a ostatním návykovým látkám

4.3 Boj proti patologickému hráčství a izolaci člověka do virtuálního prostoru

5. ZACHOVÁNÍ A ROZVOJ KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OBČANY

5.1 Podpora specializovaných pracovišť

5.2 Vytváření podmínek pro lákání nových lékařů

5.3 Modernizace zdravotnického sektoru ve městě

TISK
i