Valašské Klobouky
Znak Valašské Klobouky

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Valašské Klobouky

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Komunitní plán sociálních služeb a péče na Valašskokloboucku a Brumovsku 2015-2020

1. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIOŘI

1.1 Zvyšování informovanosti o sociálních službách a vytvoření funkčního systému spolufinancování

Deskriptory:
IX. Sociální služby
XVII. Veřejná správa
XIX.b rozpočtování a makroekonomika

1.2 Udržení, rozšíření a zkvalitnění terénních sociálních služeb v regionu

Deskriptory:
IX. Sociální služby

1.3 Udržení a zkvalitnění stávajících ambulantních služeb v regionu

Deskriptory:
IX. Sociální služby

1.4 Udržení a zkvalitnění pobytových služeb v regionu

Deskriptory:
IX. Sociální služby

1.5 Stavební úpravy bývalé základní školy na bytový dům se zázemím pro poskytovatele sociálních služeb

Deskriptory:
IX. Sociální služby

1.6 Rozvoj pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením

Deskriptory:
VII. Zaměstnanost a trh práce
VIII. Sociální začleňování

1.7 Bezbariérové město

Deskriptory:
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
VIII. Sociální začleňování

1.8 Rozvoj spolkové činnosti

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě
IX. Sociální služby

2. OHROŽENÉ SKUPINY A RODINA

2.1 Podpora a rozvoj terénní práce v regionu

Deskriptory:
IX. Sociální služby
XX.b kriminalita a prevence kriminality

2.2 Vytvoření funkčních kapacit poraden v ORP Valašské Klobouky

Deskriptory:
IX. Sociální služby

2.3 Podpora zaměstnanosti v regionu

Deskriptory:
VII. Zaměstnanost a trh práce
IX. Sociální služby

2.4 Komplexní zajištění možností k bydlení

Deskriptory:
XVI. Bydlení

2.5 Poskytování vzdělávacích programů při fungujících organizacích

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
IX. Sociální služby

2.6 Zlepšení dopravní dostupnosti

Deskriptory:
IX. Sociální služby
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita

2.7 Zdravý životní styl – vytvoření zázemí pro sportovní, pohybové a volnočasové aktivity

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
TISK
i