Valašské Klobouky
Znak Valašské Klobouky

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Valašské Klobouky

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ORP Valašské Klobouky 2021-2025

1. Senioři

1.1 Pobytové služby

Deskriptory:
IX.b sociální péče
IX.d sociální infrastruktura

1.2 Ambulantní služby

Deskriptory:
IX.b sociální péče

1.3 Terénní služby

Deskriptory:
IX.b sociální péče

1.4 Ostatní služby

Deskriptory:
IX.a sociální poradenství
IX.b sociální péče

2. Osoby se zdravotním postižením

2.1 Pobytové služby

Deskriptory:
IX.b sociální péče
IX.d sociální infrastruktura

2.2 Ambulantní služby

Deskriptory:
IX.b sociální péče

2.3 Terénní služby

Deskriptory:
IX.b sociální péče

2.4 Ostatní služby

Deskriptory:
VII.c služby zaměstnanosti
XVI.d dostupné bydlení

3. Rodiny s dětmi

3.1 Pobytové služby

Deskriptory:
XVI.d dostupné bydlení

3.2 Ambulantní služby

Deskriptory:
IX.a sociální poradenství

3.3 Terénní služby

Deskriptory:
IX.a sociální poradenství

4. Osoby ohrožené sociálním vyloučením

4.1 Pobytové služby

Deskriptory:
IX.b sociální péče
IX.d sociální infrastruktura

4.2 Ambulantní služby

Deskriptory:
IX.a sociální poradenství

4.3 Terénní služby

Deskriptory:
IX.b sociální péče

4.4 Ostatní služby

Deskriptory:
IX.c sociální prevence
XVI.d dostupné bydlení

5. Systémové priority

5.1 Spolupráce

Deskriptory:
IX.b sociální péče

5.2 Financování

Deskriptory:
IX.e financování sociálních služeb

5.3 Zvyšování kvality a inovace

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
VI.h další vzdělávání

5.4 Osvěta a informovanost

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
IX.c sociální prevence
TISK
i