Úštěk
Znak Úštěk

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Úštěk

Program rozvoje města Úštěk a jeho místních částí 2015-2025

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
Město Úštěk
Datum schválení
9.12.2015
Doba platnosti
2015 - 2025
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení zastupitelstva č. 188/2015
TISK
i