KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKRAJ ÚSTECKÝRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

KRAJ ÚSTECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝAktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (2010)
1.5 Zvýšit vzdělanost, kvalifikaci a konkurenceschopnost obyvatelstva Ústeckého kraje na trhu práce viz dokument »
2.2 Zlepšit stav měst a obcí viz dokument »
3.3 Zajištění rovných příležitostí pro občany kraje při vstupu do vzdělávání a na trh práce viz dokument »
4.4 Rozvoj environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie prevence závislostí Ústeckého kraje 2020-2023
1 Zajištění realizace kvalitních programů primární prevence v Ústeckém kraji viz dokument »
2 Efektivnější koordinace a spolupráce v oblasti primární prevence v Ústeckém kraji viz dokument »
3 Zvýšení informovanosti veřejnosti o významu nízkoprahových služeb viz dokument »
TISK
i