KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKRAJ ÚSTECKÝRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

KRAJ ÚSTECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝAktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (2010)
3.1 Vytváření podmínek pro zlepšení zdraví a životního stylu obyvatel Ústeckého kraje viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝProgram rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020
2.3 Sociální a zdravotnické služby viz dokument »
2.4 Kultura, sport a volný čas viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022-2024
2 Zvýšení podílu odpovědnosti obcí na protidrogové politice viz dokument »
2 Zajištění provázanosti programů léčby a resocializace závislých osob a osob ohrožených závislostí se zdravotní péčí viz dokument »
1 Zajištění dostupné a kvalitní péče o osoby závislé a závislostí ohrožené v Ústeckém kraji ve všech oblastech prevence závislostí a udržení potřebné finanční podpory viz dokument »
2 Podpora a rozvoj systému koordinace na místní i krajské úrovni viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝÚstecký krajský plán vyrovnání příležitostí 2021-2025
6.1 Zajistit osobám se zdravotním postižením takovou asistenci, aby mohly uplatnit svá práva ve všech oblastech života. viz dokument »
7.2 Podpora vzniku služeb pro specifické cílové skupiny jako například osoby s poruchou autistického spektra, kombinované diagnózy aj. viz dokument »
9.1 Pokračovat v naplňování databáze bezbariérových zdravotnických zařízení viz dokument »
13.2 Podporovat tvůrčí a umělecký potenciál osob se zdravotním postižením. viz dokument »
13.3 Podpora zapojení osob se zdravotním postižením do sportovních aktivit. viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie prevence závislostí Ústeckého kraje 2020-2023
1 Zajištění dostupných a kvalitních programů léčby a resocializace osob závislých a ohrožených závislostí v Ústeckém kraji se stabilní finanční podporou viz dokument »
2 Zajištění větší provázanosti programů léčby a resocializace závislých osoba zdravotní péče viz dokument »
1 Zajištění dostupné a kvalitní péče o osoby závislé a závislostí ohrožené v Ústeckém kraji ve všech oblastech prevence závislostí a udržení potřebné finanční podpory viz dokument »
3 Zvýšení informovanosti veřejnosti o protidrogové politice v kraji a o síti protidrogových služeb viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie protidrogové politiky Ústeckého kraje 2015-2018
1.1 Zajištění realizace kvalitních programů primární prevence v Ústeckém kraji viz dokument »
3.2 Zajištění provázanosti programů léčby a resocializace závislých osob a osob ohrožených závislostí se zdravotní péčí viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji 2015-2020
1.1 Podpora veřejného zdraví viz dokument »
2.1 Personální zabezpečení zdravotních služeb viz dokument »
2.2 Potřeba rozvoje zdravotních služeb, dostupnost a vybavenost viz dokument »
2.3 Dostupnost a vybavenost zdravotních služeb - další aktivity viz dokument »
2.4 Věda a výzkum viz dokument »
3.1 Zdravotnická záchranná služba viz dokument »
3.2 Protialkoholní záchytná stanice viz dokument »
3.3 Lékařská pohotovostní služba viz dokument »
3.4 Lékárenská pohotovostní služba viz dokument »
3.5 Prohlídky těl zemřelých viz dokument »
4.1 Krajská zdravotní , a. s. viz dokument »
4.2 Kojenecké ústavy Ústeckého kraje viz dokument »
4.3 Psychiatrická léčebna Petrohrad viz dokument »
4.4 Nemocnice následné péče Most viz dokument »
4.5 Nemocnice následné péče Ryjice viz dokument »
4.6 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝPlán pokrytí území Ústeckého kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby (2015)
1.1 Řešení limitu dosažitelnosti stanovený dojezdovou dobou do 20 minut viz dokument »
TISK
i