KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR

KRAJ ÚSTECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝAktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (2010)
1.5 Zvýšit vzdělanost, kvalifikaci a konkurenceschopnost obyvatelstva Ústeckého kraje na trhu práce viz dokument »
2.2 Zlepšit stav měst a obcí viz dokument »
3.3 Zajištění rovných příležitostí pro občany kraje při vstupu do vzdělávání a na trh práce viz dokument »
4.4 Rozvoj environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝProgram rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020
1.2 Význam a efektivita výzkumu a vývoje viz dokument »
1.3 Efektivita regionálního trhu práce viz dokument »
2.2 Zefektivnění vzdělávacího systému viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji 2023–2033
6.1 Vytvořit program dlouhodobé podpory rezidenčních míst pro vzdělávání v akreditovaných ordinacích VPL a PLDD v Ústeckém kraji (vzdělávání v základním kmeni nebo celé specializační vzdělávání) viz dokument »
14.4 Rozvoj adekvátních kapacit a struktury vzdělávání zdravotnických pracovníků, podpora výzkumu viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje 2023-2028
3.1 Sběr dat relevantních pro efektivní plánování a realizaci preventivních aktivit na území kraje a jejich aktualizace viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝKrajská koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji 2022-2030
2.1 Zvýšit podíl EVVO v rámci formálního vzdělávání viz dokument »
2.2 Zvýšit objem a kvalitu neformálního EVVO vzdělávání viz dokument »
2.3 Zvýšit EVVO uvědomění ve veřejné správě viz dokument »
2.4 Zvýšit EVVO uvědomění u veřejnosti viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030
2.2 Zachování, obnova a využití kulturního dědictví na území Ústeckého kraje viz dokument »
3.2 Spolupráce viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝÚstecký krajský plán vyrovnání příležitostí 2021-2025
8.1 Kvalitní práce školských poradenských zařízení, včetně zkrácení dodržování zákonné
lhůty na provedení vyšetření.
viz dokument »
8.2 Kvalitní příprava a podpora všech pedagogických profesí
při výuce dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením.
viz dokument »
8.3 Kvalitní vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením s respektem vůči
individuálním potřebám
viz dokument »
10.1 Vyšší počet zaměstnaných osob se zdravotním postižením ve veřejném sektoru. viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝRegionální inovační strategie Ústeckého kraje (2020)
A.1 - Práce s talenty viz dokument »
A.2 Vzdělávání propojené s praxí viz dokument »
A.3 Získávání talentovaných lidí viz dokument »
B.1 Podpora startupů viz dokument »
B.2 Služby pro růst a rozvoj malých a středních firem viz dokument »
B.3 Moderní technologie pro inovativní malé a střední firmy viz dokument »
B.4 Propojení firem a výzkumných organizací viz dokument »
B.5 Podpora spolupráce firem viz dokument »
C.1 Kapacity a kompetence výzkumných organizací viz dokument »
C.2 Podpora přípravy projektů viz dokument »
C.3 Komercializace výsledků výzkumných organizací viz dokument »
E.1 Data o inovačním ekosystému viz dokument »
E.2 Rozvoj národní a mezinárodní spolupráce viz dokument »
E.3 Marketing inovačního ekosystému viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2020-2024
1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání se zaměřením na podporu vedení škol a vybrané gramotnosti - matematická, digitální a polytechnická viz dokument »
2 Zlepšit kvalitu a výsledky v základním vzdělávání viz dokument »
3 Zvýšení kvality a úspěšnosti ve vzdělávání na SŠ viz dokument »
1 Snižovat nerovnosti a podporovat rovné příležitosti v předškolním vzdělávání viz dokument »
2 Snižovat nerovnosti a podporovat rovné příležitosti v základním vzdělávání viz dokument »
1 Snížit podíl žáků základních škol, kteří předčasně ukončí vzdělávání viz dokument »
2 Snížit podíl žáků středních škol, kteří předčasně ukončí vzdělávání viz dokument »
3 Zvýšení podílu žáků vzdělávajících se v podporovaných oborech středního vzdělání, zejména pak - oborech kategorie dosaženého vzdělání L/0 a M skupiny oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 28 Technická chemie a chemie silikátů a 53 Zdravotnictví - oborech kategorie dosaženého vzdělání H, L/0 a M skupiny oborů 36Stavebnictví, geodézie a
kartografie
viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie prevence závislostí Ústeckého kraje 2020-2023
1 Zajištění realizace kvalitních programů primární prevence v Ústeckém kraji viz dokument »
2 Efektivnější koordinace a spolupráce v oblasti primární prevence v Ústeckém kraji viz dokument »
3 Zvýšení informovanosti veřejnosti o významu nízkoprahových služeb viz dokument »
TISK
i