probíhá úprava stránek

KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

KRAJ ÚSTECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝAktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (2010)
3.1 Vytváření podmínek pro zlepšení zdraví a životního stylu obyvatel Ústeckého kraje viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie prevence závislostí Ústeckého kraje 2020-2023
1 Zajištění dostupných a kvalitních programů léčby a resocializace osob závislých a ohrožených závislostí v Ústeckém kraji se stabilní finanční podporou viz dokument »
2 Zajištění větší provázanosti programů léčby a resocializace závislých osoba zdravotní péče viz dokument »
1 Zajištění dostupné a kvalitní péče o osoby závislé a závislostí ohrožené v Ústeckém kraji ve všech oblastech prevence závislostí a udržení potřebné finanční podpory viz dokument »
TISK
i