probíhá úprava stránek

KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

KRAJ ÚSTECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝAktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (2010)
2.1 Aktivní účast kraje v diskusích a rozhodování o územních limitech těžby viz dokument »
2.2 Zlepšit stav měst a obcí viz dokument »
2.3 Využít nástrojů územního plánování k snižování dopravní náročnosti obsluhy území viz dokument »
3.4 Zlepšit kvalitu, efektivitu a transparentnost veřejné správy a zajistit efektivní nakládání s veřejnými prostředky viz dokument »
3.5 Zlepšit „image“ kraje jako místa pro kvalitní život viz dokument »
3.6 Zdokonalení systému reakce Ústeckého kraje na zdravotní a bezpečnostní rizika viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
P.1 Zvýšit sociální kapitál území viz dokument »
R.3 Zvýšit sounáležitost obyvatel s územím a sladit zájmy jednotlivých aktérů v území viz dokument »
O.1 Zajistit optimální vybavenost, zlepšená dostupnost a rovnoměrnější rozvoj regionu viz dokument »
S.1 Optimalizovat vybavenost a dopravní dostupnost regionu viz dokument »

Koncepce

Znak KRAJ ÚSTECKÝStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019-2021
1.4 Zlepšit informovanost obyvatelstva Ústeckého kraje viz dokument »
TISK
i