KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ ÚSTECKÝ

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2016-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ ÚSTECKÝ
Garant za instituci
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
Datum schválení
29.2.2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2016-2020 je základním strategickým dokumentem Ústeckého kraje, který popisuje stav a stanovuje cíle, podmínky a opatření v oblasti vzdělávání. show
Implementace
Způsob implementace (jednotlivá opatření k jednotlivým intervencím) je zapracován přímo v dokumentu. Jedná se o naplňování priorit realizací jednotlivých opatření a to s maximálním možným využitím finančních zdrojů z evropských strukturálních a investičních fondů. show
Výchozí legislativa
Dokument je zpracován v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení zastupitelstva č.29/282/2016 ze dne 29. 2. 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Částečně 2020 neuvedeno
TISK
i