KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKRAJ ÚSTECKÝ › Kraj v číslech  

KRAJ ÚSTECKÝ

tisk
i

Ústecký kraj

Porovnání kraje KRAJ ÚSTECKÝ s kraji v Česku v daném indikátoru.

Obyvatelé - stěhování

Saldo migrace na 1000 obyvatel

jednotka os./1000 obyv.
data rok 2022
KRAJ ÚSTECKÝ0,65
Pořadí mezi kraji 12 / 14
Průměr krajů2,78
Vzdělanost

Index vzdělanosti

jednotka index
data rok 2021
KRAJ ÚSTECKÝ169,11
Pořadí mezi kraji 13 / 14
Průměr krajů188,10
Kultura - výdaje

Výdaje na kulturu na osobu

jednotka Kč/1 obyv.
data rok 2022
KRAJ ÚSTECKÝ421
Pořadí mezi kraji 10 / 14
Průměr krajů587,6
Vytvořeno v systému DATAPLÁN NSZM
TISK
i