Týnec nad Sázavou
Znak Týnec nad Sázavou

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Týnec nad Sázavou

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Strategie pro kulturu a volný čas města Týnec nad Sázavou 2019-2028

1. Oblast cílů strategie pro kulturu a volný čas

1.1 Modernizace a rozvoj společenských zařízení a prostor

Deskriptory:
XV. Kultura

1.2 Uchování a rozvoj kulturního dědictví města

Deskriptory:
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění

1.3 Podpora rozmanité nabídky kulturních a volnočasových aktivit

Deskriptory:
XV. Kultura

1.4 Stimulace zájmu občanů a návštěvníků města k účasti na kulturních a volnočasových akcích a programech

Deskriptory:
XV. Kultura

1.5 Rozvoj spolupráce se zájmovými sdruženími působícími v oblasti kultury a volného času

Deskriptory:
XV. Kultura
TISK
i