Týnec nad Sázavou
Znak Týnec nad Sázavou

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Týnec nad Sázavou

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní oblast"
1.1 "Strategický cíl"
1.1.1 "Hlavní opatření"

Rozbalit detaily

Strategický plán rozvoje města Týnec nad Sázavou do roku 2028 (2018)

1. KVALITA ŽIVOTA

1.1 ZAJISTIT DOSTUPNOST PŘEDŠKOLNÍHO I ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVÍJET VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
1.1.1 zajištění kapacit předškolního i základního vzdělávání s ohledem na demografický vývoj
60 ZŠ Komenského - spojovací krček 2 - projektová dokumentace
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Mgr. Barbora Hanáková

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
Příprava architektonické soutěže
Obnova zahrady v MŠ
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Bc. Eva Alblová

Roky realizace:
2020

MŠ - dopravní hřiště
Odpovědnost:
Vrbická Denisa

Realizátor:
Vrbická Denisa - mobil 774 616 600

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
vybudování dopravního hřiště v MŠ
MŠ - rekonstrukce kuchyně + vybavení kuchyně MŠ
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2022, 2021

Náměty / Záměry:
rekonstrukce stávající kuchyně a vybavení kuchyně MŠ
1.1.2 obnova a rekonstrukce infrastruktury pro vzdělávání
9 Zateplení ZUŠ
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

Náměty / Záměry:
dokončení projektová dokumentace, dotace z MMR není akceptovatelná, možnost žádat z NPO MPSV
MŠ - rekonstrukce kuchyně + vybavení kuchyně MŠ
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2022, 2021

Náměty / Záměry:
rekonstrukce stávající kuchyně a vybavení kuchyně MŠ
MŠ - dopravní hřiště
Odpovědnost:
Vrbická Denisa

Realizátor:
Vrbická Denisa - mobil 774 616 600

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
vybudování dopravního hřiště v MŠ
ZŠ Benešovská - rekonstrukce tělocvičny
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková - mobil: 776 625 446

Roky realizace:
2022, 2021

Náměty / Záměry:
rekonstrukce tělocvičny - realizace je vázána na získání dotace
59 ZŠ Komenského - větrání, stínění (klimatizace) ve škole
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Velková Věra - mobil: 776 625 446

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021

Náměty / Záměry:
PD zpracovaná, hledá se vhodný dotační titul
Obnova zahrady v MŠ
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Bc. Eva Alblová

Roky realizace:
2020

Modernizace odborných a kmenových učeben - vybavení IT
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Mgr. Barbora Hanáková

Roky realizace:
2020

Revitalizace areálu Základní školy Týnec nad Sázavou
Odpovědnost:
Pivoňková Alena

Realizátor:
Alena Pivoňková

Roky realizace:
2022, 2021

Náměty / Záměry:
V rámci projektu bude opraveno sociálních zařízení pro žáky na 1. stupni ZŠ v 1. a 2.patře v ulici Benešovská. Součástí projektu je dále pořízení vybavení kmenových učeben, sborovny a místností školní družiny. Projekt je důležitý pro udržitelnost školského zařízení ve městě včetně jeho kvalitního zázemí. (zvýšení bezpečnostních a hygienických požadavků sociálního zařízení, vybavení kmenových učeben, sborovny a školní družiny).
18 MŠ - oplocení, oprava střechy
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024

Náměty / Záměry:
rekonstrukce oplocení areálu MŠ, oprava střechy na 4. a 5. pavilonu MŠ Komenského 278
1.1.3 modernizace vybavení, rozvoj vzdělávacích programů (v návaznosti na MAP)
45 ZŠ Benešovská - sanace
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Petr Znamenáček

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
oprava fasády ZŠ, opatření proti vlhkosti
ZŠ Benešovská - rekonstrukce tělocvičny
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková - mobil: 776 625 446

Roky realizace:
2022, 2021

Náměty / Záměry:
rekonstrukce tělocvičny - realizace je vázána na získání dotace
59 ZŠ Komenského - větrání, stínění (klimatizace) ve škole
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Velková Věra - mobil: 776 625 446

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021

Náměty / Záměry:
PD zpracovaná, hledá se vhodný dotační titul
Obnova zahrady v MŠ
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Bc. Eva Alblová

Roky realizace:
2020

Modernizace odborných a kmenových učeben - vybavení IT
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Mgr. Barbora Hanáková

Roky realizace:
2020

1.1.4 rozvoj mimoškolních aktivit
MŠ - dopravní hřiště
Odpovědnost:
Vrbická Denisa

Realizátor:
Vrbická Denisa - mobil 774 616 600

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
vybudování dopravního hřiště v MŠ
Městská knihovna Týnec nad Sázavou - knihovní SW
Odpovědnost:
Pivoňková Alena

Realizátor:
Pivoňková Alena - mobil 608 217 964

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
nákup nového knihovního software
1.1.5 podpora zapojení rodičů

1.2 ROZVÍJET PODMÍNKY SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ

Deskriptory:
IX.b sociální péče
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
1.2.1 udržení vlastnictví městského bytového fondu s výhledovým využitím pro sociální, azylové či startovací bydlení
1.2.2 zachování a rozvoj funkční sítě služeb v oblasti zdravotních (vč. rehabilitací) a sociálních služeb
1.2.3 zvyšování kvality péče o seniory
1.2.4 rozvoj sociální práce
7 Terénní sociální pracovník
Odpovědnost:
Kadrnožka Martin

Realizátor:
Ing. Petr Drahoňovský

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

Náměty / Záměry:
Terénní sociální pracovník funguje v rámci projektu Obec blíže lidem, kterého je město součásti.
1.2.5 podpora vzniku komunitního centra/spolkového domu

1.3 UDRŽOVAT VYSOKOU ÚROVEŇ KULTURNÍHO A SPORTOVNÍHO VYŽITÍ

Deskriptory:
XV.c propagace a marketing kultury
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace
1.3.1 rozvoj dalších kulturních, společenských a sportovních aktivit a podpora stávajících
37 Vodní prvek a hodiny v centru města
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
hledá se vhodné místo, možnost vyřešit v rámci revitalizace veřejného prostranství Rondel
50 Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Václav Pošmurný

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Oprava schodiště, izolace nádvoří
52 Obnova schodiště pod kostelem sv. Šimona a Judy/starým hřbitovem
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Obnova schodiště pod kostelem/starým hřbitovem
24 Knihovna (vestavba kina v hotelu)
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková velkova@mestotynec.cz

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
Přestavba kina v hotelu na moderní knihovnu
49 Revitalizace hotelu
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Václav Pošmurný reditel@kcttynec.cz

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
sál - elektro, bezbariérový přístup, vybavení mobiliářem, výměna oken, fotovoltaika
29 Školní fórum 2022
Odpovědnost:
Pivoňková Alena

Realizátor:
Alena Pivoňková

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Uskutečnění Školního fora na ZŠ. Listopad 2022
25 Oprava střechy na knihovně
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Oprava střechy stávající knihovny
Městská knihovna Týnec nad Sázavou - knihovní SW
Odpovědnost:
Pivoňková Alena

Realizátor:
Pivoňková Alena - mobil 608 217 964

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
nákup nového knihovního software
58 FK Týnec - kabiny
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
příprava projektové dokumentace na dostavbu zázemí
Venkovní posilovna pro seniory a juniory
Odpovědnost:
Pivoňková Alena

Realizátor:
Alena Pivoňková mobil 608 217 964

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
vybudování workoutového hřiště
61 Hřiště úprava povrchu
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
zpracovat PD - Chrást sídliště, stará škola Týnec, Podělusy
62 Fotbalové hřiště s umělým povrchem 60x100 m
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
výběr lokality, příprava projektové dokumentace
32 Obřadní síň MěÚ - modernizace
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
zpracování projektové dokumentace
1.3.2 vybudování zázemí pro letní rekreaci (vstup do řeky, popř. koupaliště, …)
47 Zpevněný vstup do řeky v Náklí
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Velková Věra velkova@mestotynec.cz

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
úprava vstupu do řeky Náklí
1.3.3 vybudování některých typů sportovních zařízení (např. fitness, kluziště)
Venkovní posilovna pro seniory a juniory
Odpovědnost:
Pivoňková Alena

Realizátor:
Alena Pivoňková mobil 608 217 964

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
vybudování workoutového hřiště
62 Fotbalové hřiště s umělým povrchem 60x100 m
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
výběr lokality, příprava projektové dokumentace
27 Skatepark/pumptrack
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Velková Věra velkova@mestotynec.cz

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
vybudování nového skateparku na Farském kopci
29 Školní fórum 2022
Odpovědnost:
Pivoňková Alena

Realizátor:
Alena Pivoňková

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Uskutečnění Školního fora na ZŠ. Listopad 2022
Běžecký okruh
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024

Náměty / Záměry:
zpracovaná PD na vybudování běžeckého okruhu v Karkulčině háji, příprava PD na běžecký okruh na Rondelu
1.3.4 posílení prezentace kulturních, společenských a sportovních aktivit
24 Knihovna (vestavba kina v hotelu)
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková velkova@mestotynec.cz

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
Přestavba kina v hotelu na moderní knihovnu
1.3.5 zapojení veřejnosti do využívání současných kulturních a sportovních zařízení
29 Školní fórum 2022
Odpovědnost:
Pivoňková Alena

Realizátor:
Alena Pivoňková

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Uskutečnění Školního fora na ZŠ. Listopad 2022
1.3.6 zvyšování participace obyvatel na veřejném dění
Participativní rozpočet 2020
Odpovědnost:
Vrbická Denisa

Realizátor:
Vrbická Denisa - mobil 774 616 600

Roky realizace:
2020

Náměty / Záměry:
realizace nápadů veřejnosti
Participativní rozpočet 2021
Odpovědnost:
Vrbická Denisa

Realizátor:
Vrbická Denisa - mobil 774 616 600

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
Realizace návrhů veřejnosti
Spolkový dům
Odpovědnost:
Velková Věra

Roky realizace:
2023, 2022, 2021

Náměty / Záměry:
Hledá se vhodné místo/pozemek
17 Participativní rozpočet 2024
Odpovědnost:
Pivoňková Alena

Realizátor:
Pivoňková Alena pivonkova@mestotynec.cz

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Náměty / Záměry:
Roční cyklus podpory projektů navržených veřejností
29 Školní fórum
Odpovědnost:
Pivoňková Alena

Realizátor:
Alena Pivoňková

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
Plán zorganizovat 2. školní fórum na podzim 2024
Zorganizováno 1. školní fórum v listopadu 2022
Participativní rozpočet 2022
Odpovědnost:
Pivoňková Alena

Realizátor:
Alena Pivoňková

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Roční cyklus participativního rozpočtování - realizace vítězných projektů (Revitalizace Plavecké cesty, workoutové hřiště Podělusy)
1.3.7 podpora komunitního způsobu života
44 Obřadní síň hřbitov
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
výstavba nové obřadní síně, PD dokončena, SP vydáno, hledat vhodný dotační titul na realizaci
24 Knihovna (vestavba kina v hotelu)
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková velkova@mestotynec.cz

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
Přestavba kina v hotelu na moderní knihovnu
25 Oprava střechy na knihovně
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Oprava střechy stávající knihovny
22 Klubovna pro skauty
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
projektová dokumentace, výstavba nové klubovny
32 Obřadní síň MěÚ - modernizace
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
zpracování projektové dokumentace
21 Chrást (vesnice) klubovna
Odpovědnost:
Kadrnožka Martin

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
Oplocení, hřiště

2. INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2.1 ZAJISTIT URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ VČETNĚ OPTIMALIZACE OBJEKTŮ A AREÁLŮ VE MĚSTĚ A VYTVOŘENÍ FUNKČNÍHO CENTRA MĚSTA

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
2.1.1 vybudovat chybějící centrum města (z fyzického i funkčního hlediska)
2.1.2 minimalizace existence chátrajících/opuštěných/nevhodně využitých objektů, areálů a starých ekologických zátěží ve městě
Architektonická soutěž - Náklí
Odpovědnost:
Albl Miloš, Kadrnožka Martin

Realizátor:
Velková Věra

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
zpracování architektonického řešení lokality Náklí
16 Modernizace bytového fondu
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková velkova@mestotynec.cz

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
revitalizace Domů s pečovatelskou službou (fasáda, okna)

2.2 ROZVÍJET A OBNOVOVAT TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Deskriptory:
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
2.2.1 řešení kapacity ČOV
ČOV Chrást
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Velková Věra - mobil: 776 625 446

Roky realizace:
2020

Náměty / Záměry:
intenzifikace
4 Vodovod a kanalizace v místních částech - ČOV Týnec
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou, hygienizace kalu
2.2.2 rekonstrukce nebo rozšíření stávající kanalizační a vodovodní sítě v některých místních částech (vodovody, kanalizace atd.)
3 Vodovod a kanalizace do místních částí - příprava projektová dokumentace
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Velková Věra - mobil: 776 625 446

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

Náměty / Záměry:
Vodovod a kanalizace do místních částí - realizace projektové dokumentace
5 Vodovod a kanalizace do místních částí - Krusičany
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Velková Věra velkova@mestotynec.cz

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
Výstavba vodovodu a kanalizace Krusičany
6 Vodovod a kanalizace do místních částí - Pecerady - Zbořený Kostelec
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
Výstavba vodovodu Pecerady a Zbořený Kostelec
2.2.3 hospodaření s vodou (příprava na klimatické změny) a vyhledávání nových zdrojů pitné vody
46 Revitalizace rondel
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková velkova@mestotynec.cz

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
studie dokončena, příprava projektové dokumentace - chodníky, parkování, komunikace, zeleň, zadržování dešťové vody, alokace dotace z IROP ITI

2.3 ZLEPŠOVAT STAV DOPRAVNÍ SÍTĚ

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.h veřejná doprava
2.3.1 rekonstrukce a údržba místních komunikací a chodníků
2 Rekonstrukce místních komunikací a chodníků
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

Náměty / Záměry:
rekonstrukce místních komunikací dle vzniklých požadavků
36 Chodník v ulici na Hlinkách (od garáží k hájovně)
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
vybudování chodníku a rozšíření komunikace
Modernizace a rozšíření MKDS
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Velková Věra - mobil: 776 625 446

Roky realizace:
2022, 2021

Náměty / Záměry:
Realizace projektu, nové body, připojování systému.
Chodník Podělusy (stávající) II. etapa
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Velková Věra - mobil: 776 625 446

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
rekonstrukce stávajícího chodníku
42 Chodník Kostelec - od komínu do vesnice
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
majetkové vypořádání, projektová dokumentace dokončena včetně SP, podaná žádost o dotaci v r. 2022 - žádost nepodpořena, v r. 2023 znovu požádáno o dotaci
43 Autobusové zastávky "pangejt"
Odpovědnost:
Velková Věra

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
příprava projektové dokumentace, příprava žádosti o dotaci, realizace projektu
dokončeny PD včetně SP: Čakovice, Pecerady-hřiště, Krusičany
Chodník Jílovská - u starého hřiště
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková velkova@mestotynec.cz

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
vybudování chodníku u nové výstavby rodinných domů
Chodník Chrást - propojení z Chrástu vesnice do Chrástu sídliště
Odpovědnost:
Velková Věra

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021

Náměty / Záměry:
příprava projektové dokumentace
34 Komunikace Kostelec - průtah obcí
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Velková Věra velkova@mestotynec.cz

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
Komunikace Zbořený Kostelec, spolupráce se Středočeským krajem
46 Revitalizace rondel
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková velkova@mestotynec.cz

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
studie dokončena, příprava projektové dokumentace - chodníky, parkování, komunikace, zeleň, zadržování dešťové vody, alokace dotace z IROP ITI
55 Lávka přes Janovický potok (Cihelna)
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková velkova@mestotynec.cz

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
výměna lávky, zpracovaná projektová dokumentace, vydáno SP
26 Rekonstrukce místní komunikace (ul. Farská, Brodecká, Pod školou)
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Obnova povrchu místní komunikace, v roce 2023 podaná žádost o dotaci na MMR, z důvodu snížení alokace je projekt zařazen do zásobníku projektů, v roce 2024 bude žádost podávat znovu
30 Revitalizace komunikace Chrást nad Sázavou - sídliště
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
projektová dokumentace - rekonstrukce komunikace včetně likvidace dešťových vod
20 Most Krusičany
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Velková Věra, Vrbata Jiří

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021

Náměty / Záměry:
rekonstrukce mostu a místní komunikace, která přes něj vede
2.3.2 řešení dopravy v klidu (parkování)
46 Revitalizace rondel
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková velkova@mestotynec.cz

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
studie dokončena, příprava projektové dokumentace - chodníky, parkování, komunikace, zeleň, zadržování dešťové vody, alokace dotace z IROP ITI
2.3.3 napojení na krajskou dopravní infrastrukturu
2.3.4 zvyšování atraktivity veřejné dopravy
43 Autobusové zastávky "pangejt"
Odpovědnost:
Velková Věra

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
příprava projektové dokumentace, příprava žádosti o dotaci, realizace projektu
dokončeny PD včetně SP: Čakovice, Pecerady-hřiště, Krusičany
2.3.5 zajištění plynulosti a bezpečnosti dopravy
Autobusová zastávka Chrást vesnice
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Velková Věra - mobil 776 625 446

Roky realizace:
2020, 2019

Náměty / Záměry:
dokončení projektové dokumentace a stavba
28 Úsekové měření rychlosti
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková velkova@mestotynec.cz

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
umísťování zařízení pro zklidnění dopravy
43 Autobusové zastávky "pangejt"
Odpovědnost:
Velková Věra

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
příprava projektové dokumentace, příprava žádosti o dotaci, realizace projektu
dokončeny PD včetně SP: Čakovice, Pecerady-hřiště, Krusičany
Křižovatka u MěÚ příprava projektová dokumentace
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2019

Náměty / Záměry:
Křižovatka u MěÚ příprava projektová dokumentace
Chodník Podělusy I. etapa
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Velková Věra, mobil: 776 625 446

Roky realizace:
2021, 2020, 2019

Náměty / Záměry:
vybudování nového chodníku v I.etapě
2.3.6 rozvoj infrastruktury pro pěší a cyklisty (zejména propojení místních částí)
1 Lávka Brodce
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Velková Věra - mobil: 776 625 446

Roky realizace:
2024, 2022

Náměty / Záměry:
současný stav lávky je v havarijní stavu,
projektová dokumentace na most a na výtah (bezbariérové řešení) dokončena, stavební povolení vydáno, podaná žádost o dotaci z IROP (projekt CRR schválen, čekáme na schválení MMR), poté výběr dodavatele a v roce 2024 realizace
41 Obnova starých katastrálních cest a stromořadí
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Alena Pivoňková pivonkova@mestotynec.cz

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021

Náměty / Záměry:
vytyčení starých (zaniklých) katastrálních cest a stromořadí
57 Zpřístupnění břehů Sázavy (in-line, cyklo, koupání, zázemí) - příprava projektové dokumentace
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

Náměty / Záměry:
Zpřístupnění břehů Sázavy (in-line, cyklo, koupání, zázemí) - příprava projektové dokumentace
56 Komunikace u hřbitova (AV Servis) -příprava projektová dokumentace
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

Náměty / Záměry:
Dokončení komunikace, přístup k podnikatelským subjektům

2.4 ZVYŠOVAT KVALITU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A REVITALIZOVAT ÚZEMÍ

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.d regenerace znečištěných oblastí
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
2.4.1 minimalizace znečišťování ovzduší
Re-use centrum
Odpovědnost:
Velková Věra

Roky realizace:
2024

Náměty / Záměry:
ve spolupráce s technickými službami se hledá místo
2.4.2 minimalizace hlukové zátěže a dalších negativních vlivů dopravy na prostředí města
2.4.3 zlepšení nakládání s odpady
Zbudování "ohrad" pro odpadní kontejnery
Odpovědnost:
Velková Věra

Roky realizace:
2019

Náměty / Záměry:
Zbudování "ohrad" pro odpadní kontejnery
40 Sběrný dvůr Týnec nad Sázavou a překladiště odpadů - přeprava do Benešova
Odpovědnost:
Velková Věra

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022, 2021

Náměty / Záměry:
výběr vhodného pozemku, příprava projektové dokumentace
15 Odpadové hospodářství
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
motivační systém pro zvýšení množství tříděného odpadu obyvatel (např. čipování popelnic)
Re-use centrum
Odpovědnost:
Velková Věra

Roky realizace:
2024

Náměty / Záměry:
ve spolupráce s technickými službami se hledá místo
2.4.4 údržba a revitalizace městské zeleně
41 Obnova starých katastrálních cest a stromořadí
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Alena Pivoňková pivonkova@mestotynec.cz

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021

Náměty / Záměry:
vytyčení starých (zaniklých) katastrálních cest a stromořadí
31 Kolonka - obnova zeleně + zídek
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2023, 2022

Náměty / Záměry:
příprava projektové dokumentace
48 Revitalizace lesíku Brdce - Karkulčin háj
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Mgr. Petr Znamenáček znamenacek@mestotynec.cz

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
projektová dokumentace - obnova výsadby, pěšina, doplnění hracích prvků pro děti
Participativní rozpočet 2022
Odpovědnost:
Pivoňková Alena

Realizátor:
Alena Pivoňková

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Roční cyklus participativního rozpočtování - realizace vítězných projektů (Revitalizace Plavecké cesty, workoutové hřiště Podělusy)
46 Revitalizace rondel
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková velkova@mestotynec.cz

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
studie dokončena, příprava projektové dokumentace - chodníky, parkování, komunikace, zeleň, zadržování dešťové vody, alokace dotace z IROP ITI
Zachovat zeleň v centru města a na pěší zóně
Odpovědnost:
Velková Věra

Roky realizace:
2024

Náměty / Záměry:
Průběžná obnova zeleně v centru
2.4.5 ochrana krajiny a přírody
10 Zadržování vody v krajině - Hlinka
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Velková Věra - mobil 776 625 446

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Náměty / Záměry:
zpracovaná studie na celé území, zpracovaná projektová dokumentace na na 1. etapu (3 tůně a průleh), hledáme vhodný dotační titul
Zachovat zeleň v centru města a na pěší zóně
Odpovědnost:
Velková Věra

Roky realizace:
2024

Náměty / Záměry:
Průběžná obnova zeleně v centru
11 Adaptační strategie přizpůsobení se změnám klimatu města Týnec nad Sázavou
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Velková Věra - mobil 776 625 446

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Náměty / Záměry:
strategie zpracovaná, bude se pracovat na realizaci jednotlivých opatření, vytvoření strategického dokumentu - měření uhlíkové stopy
12 Koncept Smart City ve městě Týnec nad Sázavou
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Velková Věra - mobil 776 625 446

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Náměty / Záměry:
hospodaření s energiemi, energetický management (opatření z akčního plánu energetického managementu), strategické dokumenty energetického managementu (energetický audit, EPC projekty), dálkové odečty, zřízení poradenského centra pro občany k energetice
Mostek přes Srbínovský potok
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Petr Znamenáček znamenacek@mestotynec.cz

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
revitalizace mostku
41 Obnova starých katastrálních cest a stromořadí
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Alena Pivoňková pivonkova@mestotynec.cz

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021

Náměty / Záměry:
vytyčení starých (zaniklých) katastrálních cest a stromořadí
Rekultivace rybníku "Pecerady"
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Vrbická Denisa - mobil: 774 616 600

Roky realizace:
2020

Náměty / Záměry:
odbahnění rybníka
Participativní rozpočet 2022
Odpovědnost:
Pivoňková Alena

Realizátor:
Alena Pivoňková

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Roční cyklus participativního rozpočtování - realizace vítězných projektů (Revitalizace Plavecké cesty, workoutové hřiště Podělusy)
13 Energeticky úsporná opatření
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
příprava a budování fotovoltaiky na budovách města, nabíječka na elektromobily, instalace termoregulačních hlavic na topení, spořičů vody, výměna svítidel - viz akční plán místní energetické koncepce
14 Územní plán města
Odpovědnost:
Albl Miloš

Realizátor:
Miloš Albl

Roky realizace:
2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
zpracování aktualizace územního plánu včetně jednotného standardu
30 Revitalizace komunikace Chrást nad Sázavou - sídliště
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
projektová dokumentace - rekonstrukce komunikace včetně likvidace dešťových vod
53 Retenční nádrž na hřišti v Náklí
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Vybudování retenční nádrže na fotbalovém hřišti v Náklí
54 Výkup pozemků v Náklí
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Příprava výkupu pozemků v Náklí od Teplárny Týnec
2.4.6 ochrana před povodněmi

3. ATRAKTIVNÍ MĚSTO

3.1 ROZVÍJET PODNIKATELSKÝ SEKTOR A MÍSTNÍ TRH PRÁCE

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
III.b podnikatelská infrastruktura
VII.c služby zaměstnanosti
3.1.1 řešení nedostatečné nabídky pracovních příležitostí
3.1.2 rozvoj nabídky kvalitních pohostinských služeb
3.1.3 rozvoj spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem

3.2 PODPOROVAT ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU

Deskriptory:
XIV.a infrastruktura cestovního ruchu
XIV.b služby cestovního ruchu
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu
3.2.1 podpora informačních služeb pro návštěvníky
3.2.2 podpora udržitelného cestovního ruchu
Revitalizace nábřeží pod MěÚ
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Vrbická Denisa - mobil 774 616 600

Roky realizace:
2021, 2020

Náměty / Záměry:
vybudování altánu, přístupových cest k řece a mlatových cest včetně mobiliáře
33 Oprava střechy na Rotundě
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
spolupráce s majitelem (církví) při opravě střechy na Rotundě
3.2.3 podpora rozvoje infrastruktury a atraktivit cestovního ruchu
Revitalizace nábřeží pod MěÚ
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Vrbická Denisa - mobil 774 616 600

Roky realizace:
2021, 2020

Náměty / Záměry:
vybudování altánu, přístupových cest k řece a mlatových cest včetně mobiliáře
49 Revitalizace hotelu
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Václav Pošmurný reditel@kcttynec.cz

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
sál - elektro, bezbariérový přístup, vybavení mobiliářem, výměna oken, fotovoltaika
50 Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Václav Pošmurný

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Oprava schodiště, izolace nádvoří
51 Obnova schodiště ke kulturnímu centru
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Obnova schodiště od kruhového objezdu ke kulturnímu centru, architektonické studio 1:1 architekti zpracovalo studii, hledá se vhodný dotační titul (možnost IROP zelená infrastruktura)
52 Obnova schodiště pod kostelem sv. Šimona a Judy/starým hřbitovem
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Obnova schodiště pod kostelem/starým hřbitovem
3.2.4 posílení destinačního managementu MAS Posázaví
Revitalizace nábřeží pod MěÚ
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Vrbická Denisa - mobil 774 616 600

Roky realizace:
2021, 2020

Náměty / Záměry:
vybudování altánu, přístupových cest k řece a mlatových cest včetně mobiliáře
3.2.5 jednotná prezentace města navenek (marketing)

3.3 MINIMALIZOVAT RIZIKOVÉ FAKTORY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI

Deskriptory:
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
3.3.1 zpracování a naplňování Plánu prevence kriminality města Týnec nad Sázavou
39 Modernizace a rozšíření kamerového systému
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Pavel Vilímek

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Navázání na projekt z r. 2020, průběžná modernizace stávajícího kamerového systému, instalace nových bodů kamerového systému
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2025, 2024

Náměty / Záměry:
rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě a místních částech ve dvou etapách (1. v roce 2024, 2. v roce 2025)
36 Nové body VO
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
výstavba nových bodů VO dle vzniklých požadavků
38 Bezpečné město
Odpovědnost:
Pivoňková Alena

Realizátor:
Alena Pivoňková

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

Náměty / Záměry:
Snížení přestupkového jednání v BESTP - kontrolní měření, VP - Kontrolní činnosti v terénu. Prevence - besedy ZŠ, DPS.

3.4 ZVYŠOVAT KVALITU VEŘEJNÉ SPRÁVY

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.c veřejné služby
3.4.1 vzdělávání úředníků a zástupců města
Digitalizace úřadu (eGovernment)
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Věra Velková

Roky realizace:
2025, 2024

Náměty / Záměry:
spuštění aplikace portál občana, portál úředníka, pořízení technické infrastruktury
3.4.2 rozvoj spolupráce města, neziskových organizací a podnikatelů
Cisternová automobilová stříkačka
Odpovědnost:
Velková Věra

Realizátor:
Velková Věra - mobil 776 625 446

Roky realizace:
2021, 2020

Náměty / Záměry:
pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro SDH Pecerady
23 Nové webové stránky
Odpovědnost:
Kadrnožka Martin

Realizátor:
Mgr. Martin Kadrnožka kadrnozka@mestotynec.cz

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
modernizace stávajících webových stránek
8 Zdravé město
Odpovědnost:
Pivoňková Alena

Realizátor:
Alen Pivoňková

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
realizace projektu Zdravé město, Místní agendy 21, členství v Národní síti zdravých měst
3.4.3 rozvoj strategického řízení a komunitního plánování
Participativní rozpočet 2020
Odpovědnost:
Vrbická Denisa

Realizátor:
Vrbická Denisa - mobil 774 616 600

Roky realizace:
2020

Náměty / Záměry:
realizace nápadů veřejnosti
8 Zdravé město
Odpovědnost:
Pivoňková Alena

Realizátor:
Alen Pivoňková

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
realizace projektu Zdravé město, Místní agendy 21, členství v Národní síti zdravých měst
Participativní rozpočet 2021
Odpovědnost:
Vrbická Denisa

Realizátor:
Vrbická Denisa - mobil 774 616 600

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
Realizace návrhů veřejnosti
3.4.4 zavádění metody kvality ve veřejné správě prostřednictvím místní Agendy 21
Zdravé město II.
Odpovědnost:
Vrbická Denisa

Realizátor:
Vrbická Denisa - mobil 774 616 600

Roky realizace:
2019, 2020, 2021

Náměty / Záměry:
realizace projektu zdravé město a členství NSZM
8 Zdravé město
Odpovědnost:
Pivoňková Alena

Realizátor:
Alen Pivoňková

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
realizace projektu Zdravé město, Místní agendy 21, členství v Národní síti zdravých měst
Zdravé město III
Odpovědnost:
Kadrnožka Martin, Město

Realizátor:
Vrbická Denisa - mobil: 774 616 600

Roky realizace:
2023, 2022, 2021

Náměty / Záměry:
Projekt navazuje na projekt ZM II, realizace MA21 a členství NSZM
Participativní rozpočet 2020
Odpovědnost:
Vrbická Denisa

Realizátor:
Vrbická Denisa - mobil 774 616 600

Roky realizace:
2020

Náměty / Záměry:
realizace nápadů veřejnosti
TISK
i