Týnec nad Sázavou
Znak Týnec nad Sázavou

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Týnec nad Sázavou

Rozbalit detaily

Plán prevence kriminality města Týnec nad Sázavou 2018-2028

1. Podpora situační prevence

1.1 Zkvalitnění monitoringu veřejných prostranství města

Deskriptory:
XX.b kriminalita a prevence kriminality

1.2 Rozšiřování prvků situační prevence

Deskriptory:
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
XX.b kriminalita a prevence kriminality

2. Podpora sociální prevence

2.1 Preventivní programy pro seniory, děti a mládež

Deskriptory:
XX.b kriminalita a prevence kriminality

2.2 Posílení terénních sociálních služeb

Deskriptory:
IX. Sociální služby
XX.b kriminalita a prevence kriminality

2.3 Předcházení rizikovému chování dětí a mládeže realizací specifických aktivit

Deskriptory:
VI. Vzdělávání
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XX.b kriminalita a prevence kriminality

2.4 Krizová a poradenská centra

Deskriptory:
IX. Sociální služby
XX.b kriminalita a prevence kriminality

2.5 Zvyšování informovanosti a aktivizace obyvatel k zajištění vlastní bezpečnosti a ochraně majetku

Deskriptory:
XX.b kriminalita a prevence kriminality

3. Rozvoj spolupráce orgánů státní správy, samosprávy, policie a dalších zainteresovaných subjektů působících v oblasti prevence kriminality

3.1 Zajištění činnosti pracovní skupiny prevence kriminality

Deskriptory:
XX.b kriminalita a prevence kriminality

3.2 Rozšíření činnosti městské policie

Deskriptory:
XX.b kriminalita a prevence kriminality
TISK
i