Týnec nad Sázavou
Znak Týnec nad Sázavou

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Týnec nad Sázavou

Rozbalit detaily

Plán odpadového hospodářství města Týnec nad Sázavou (2016)

1. Informace, výchova, motivace

1.1 Důraz na komunikaci s občany

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě
XII.b nakládání s odpady

1.2 Důraz na výchovu a vzdělávání

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení

1.3 Motivační systém platby za odpady

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

2. Technika pro shromažďování

2.1 Hustá síť infrastruktury OH (sběrná hnízda pro papír, sklo, plasty)

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

2.2 Hustá síť infrastruktury OH (shromažďování bioodpadů)

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

2.3 Hustá síť infrastruktury OH (shromažďování textilu, kovů, VEEZ, baterií)

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

2.4 Hustá síť infrastruktury OH (sběrné dvory/místa)

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

2.5 Průběžné zajišťování volné kapacity nádob/kontejnerů na shromažďování odděleně shromažďovaných odpadů

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

2.6 Doplnění infrastruktury OH obce o nová zařízení pro nakládání s odpady

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

2.7 Podpora předcházení vzniku a opětovného využití odpadů obce

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

3. Řízení OH obce

3.1 Ověřování postupů na základě zkušeností jiných obcí

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

3.2 Ověřování postupů pilotními projekty

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

3.3 Dlouhodobé plánování v OH

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

3.4 Intenzivní podpora vedení města

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XII.b nakládání s odpady

3.5 Zajištění vysoké personální kapacity obce pro agendu OH

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XII.b nakládání s odpady

3.6 Flexibilní systém platby za služby pro odpady obce

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

3.7 Spolupráce s kolektivními systémy (obaly, zpětný odběr)

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

3.8 Zajištění kvantitativního přehledu o výkonnosti částí systému shromažďování odpadů a množství shromažďovaných a svážených odpadů

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

3.9 Snížení negativních vlivů OH na život v obci

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

3.10 Zapojení živnostníků do systému OH obce

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

3.11 Zajištění výkonnosti a efektivity služeb pro odpadové hospodářstv

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

3.12 Využití finančních podpor pro rozvoj OH obce

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady
TISK
i