Turnov
Znak Turnov

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Turnov

Komunitní plán zdraví a kvality života Turnov (2017-2018)

GesceSpolugesceSpolupráce
I. Názory mladých
Budou se zlepšovat podmínky pro život ve městě
Zakázat nosit masky klaunů
Zaměřit se na nebezpečná místa v Turnově (narkomani u nádraží za poštou, Skalička, hrad za Billou, altánek v Rývových sadech)
Vytvoření venkovního prostoru pro mládež (10-14 let)
A. Rozvoj města a veřejná správa
A.1 Bude se zlepšovat život obyvatel ve městě
Řešení prostoru za masnou, vybudování nového centra Turnova (park, obchody, bydlení)
Vytvoření venkovní tělocvičny pro seniory v parku u letního kina nebo v Metelkových sadech
Vytipovat nevzhledné kouty a vyřešit jejich situaci
B. Život v Turnově (bydlení, kultura, občanská vybavenost)
B.1 Bude zlepšován stav občanské vybavenosti
Zřízení chybějcí občanské vybavenosti v Turnově II.
Vybudování nové budovy knihovny ve Skálově ulici
Zřízení nového obchodního centra typu Kaufland
Vybudování hřiště v městském parku
Bude zlepšovat stav bytového fondu města
Výstavba nových startovacích bytů pro mladé rodiny
B.2 Bude se usilovat o zvýšení parkovacích ploch ve městě
B.2.1 Vybudování parkovacího domu z budovy bývalého Telecomu
E. Doprava
Bude koncepčně řešena doprava ve městě
Vybudování obchvatu Turnova S5
Vytvoření nájezdu u Fordu na průtah
Rekonstrukce ulice Nádražní
Zřízení přechodu pro chodce u Mariánského kostela ke hřbitovu
E.2 Bude řešena doprava cyklistů ve městě
Zlepšení průjezdu Turnova pro cyklisty
C. Cestovní ruch a podnikání
C.1 Zvýšení atraktivity města
C.1.1 Zřízení pěší nebo klidové zóny v centru města
Zřízení chybějícího parku pro velké děti v centru města
Podpora cyklodopravy ve městě (vybudování úschovny kol, rozšíření cyklostezek)
C.2 Budou se zlepšovat podmínky pro rozvoj cestovního ruchu
Oddělení OA, HŠ a SOŠ - samostatná SŠ na cestovní ruch a gastronomii
Nastavení užší spolupráce s podnikateli v cestovním ruchu
D. Sociální problematika
D.1 Budou se zkvalitňovat sociální služby
D.1.1 Vybudovat terapeutické venkovní zázemí pro seniory v areálu nemocnice
Vybudování venkovní plochy pro seniory v Turnově II.
D.1.2 Vybudovat zázemí pro sociální službu - denní stacionář pro osoby s kombinovaným postižením do 26 let a s autismem u ZŠ Sluníčko
D.1.5 Vybudovat Alzheimer centrum jako odd. DD Pohoda
F. Školství, volný čas a vzdělání
F.1 Bude se zvyšovat nabídka volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie
F.1.1 upravit herní prvky na hřišti mezi domy na sídlišti U Nádraží - HRAD
Zvážení přesunutí cyklostezky z Turnova do Dolánek podél náhonu
F.1.2 Upravit stadion u nádraží - Turnov II.
MST
F.1.3 Vybudovat herní prvky pro starší děti v parku u letního kina
F.2 Bude se zvyšovat úroveň škol
F.2.1 Podpora města při jednání o asistentech do škol u MŠMT a LK
G. Zdraví životní styl a zdravotnictví
G.1 Bude se podporovat zdraví životní styl ve městě
G.1.1 Budování infrastruktury pro aktivní mobilitu a podporu pohybu (stanoviště s venkovními prvky, fitness parky, senior parky, street parky)
G.1.4 Najít způsob, jak motivovat školy ke zdravějšímu stravování ve školních jídelnách
Bude se podporovat zvyšování úrovně zdravotnictví v Turnově
Vybudování vyhovujících prostor pro oddělení následné péče
H. Životní prostředí a ochrana přírody
H.1 Bude se zlepšovat životní prostředí ve městě
H.1.1 Nepoužívání chemických prostředků při údržbě veřejné zeleně
H.1.3 Lesopark na Lukách
Bude se dbát na zdravé životní prostředí
Zřízení vyhlášky o dodržování klidu - noc a víkend
Zajistit zklidnění průmyslové zóny Vesecko a Nudvojovice
TISK
i