Třebíč
Znak Třebíč

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Třebíč

Názvy hierarchických úrovní
1. "Cíle plánu"
1.1 "Cíle"

Rozbalit detaily

Plán rozvoje sportu města Třebíče 2021-2026

1. Cíle plánu

1.1 Údržba a rozvoj sportovišť

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.2 Podpora sportovních aktivit mládeže do 20 let

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.3 Udržení a rozvoj systému financování organizací podílejících se na sportovních aktivitách

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
TISK
i