Třebíč
Znak Třebíč

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Třebíč

Názvy hierarchických úrovní
1. "Priorita"
1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Koncepce rozvoje cestovního ruchu Třebíč 2019-2023

1. Zlepšení marketingu a propagace

1.1 Vvyužívání nových forem marketingu a propagace

Deskriptory:
XIV. Cestovní ruch

1.2 Vytvoření marketingové strategie

Deskriptory:
XIV. Cestovní ruch

2. Rozvoj a zkvalitnění nabídky CR

2.1 Rozvoj infrastruktury CR

Deskriptory:
XIV. Cestovní ruch

2.2 Rozvoj a zkvalitnění atraktivit CR

Deskriptory:
XIV. Cestovní ruch

2.3 Zkvalitnění poskytovaných služeb CR

Deskriptory:
XIV. Cestovní ruch

2.4 Rozvoj cykloturistiky

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava
XIV. Cestovní ruch

3. Řízení a organizace CR ve městě

3.1 Zlepšení systému řízení a organizace CR ve městě

Deskriptory:
XIV. Cestovní ruch

3.2 Vytvoření systému sběru a sledování stat. dat o výkonech CR

Deskriptory:
XIV. Cestovní ruch

4. Zvýšení návštěvnosti města

4.1 Tvorba produktů CR

Deskriptory:
XIV. Cestovní ruch

4.2 Vytvoření konkurenční výhody oproti ostatním městům

Deskriptory:
XIV. Cestovní ruch
TISK
i