Třebíč
Znak Třebíč

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Třebíč

Rozbalit detaily

Koncepce chytrá Třebíč 2019-2023

1. Chytrá mobilita

1.1 Inteligentní řešení v dopravě

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

1.2 Aktivní doprava ve městě

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava

1.3 Budoucí mobilita

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

2. Chytré řízení města

2.1 Digitalizace města a elektronické služby

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XVII.d digitalizace agend veřejné správy

2.2 Správa města založená na datech

Deskriptory:
V.c infrastruktura ICT
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XVII.d digitalizace agend veřejné správy

2.3 Spolupracující město

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě

3. Chytří obyvatelé

3.1 Městská data

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XVII.d digitalizace agend veřejné správy

3.2 Digitální gramotnost obyvatel

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení

4. Bezpečný a chytrý život

4.1 Chytrá městská infrastruktura

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

4.2 eHealth Třebíč

Deskriptory:
XX.b kriminalita a prevence kriminality

4.3 Bezpečná Třebíč

Deskriptory:
XX.b kriminalita a prevence kriminality

5. Chytrá ekonomika

5.1 Podpora inovací

Deskriptory:
IV.d spolupráce VaV a podnikatelských subjektů

5.2 Výzkum a vývoj

Deskriptory:
IV.d spolupráce VaV a podnikatelských subjektů
VI.e vysokoškolské vzdělávání
IV. Výzkum, vývoj, inovace a technologie

6. Životní prostředí

6.1 Zelené město

Deskriptory:
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.f biodiverzita

6.2 Chytré nakládání s odpady

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

6.3 Inteligentní energetika

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie

7. Chytrý cestovní ruch

7.1 Chytrá spolupráce s krajem a blízkými městy

Deskriptory:
XIV. Cestovní ruch

7.2 Digitalizace pamětihodností

Deskriptory:
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění
TISK
i