Třebíč
Znak Třebíč

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Třebíč

Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Třebíč (2019-2020)

I. Stůl mládeže

I.1 Realizovat projekt na Záhumenici (skate + pump aréna) P

I.2 Rekonstruovat veřejná sportoviště

D. Bezpečnost ve městě, veřejný pořádek

D.1 Zvýšit počet asistentů prevence kriminality P

D.2 Řešit parkování na chodníku ul. Novodvorská

B. Parkování ve městě, doprava, cyklo

B.1 Vybudovat obchvat města P

B.2 Podporovat pěší a cyklo dopravu P

C. Podnikání, rozvoj města a veřejná správa

C.1 Vytvořit koncepci rozvoje a využití pravého břehu řeky (vytvořit pracovní skupinu na tuto problematiku), zpřístupnit pro chodce, doplnit mobiliář) P

C.2 Vytvořit finanční pobídky směrem k filmařům (potenciál města je velký) P

E. Životní prostředí a čistota ve městě

E.1 Vytvořit podmínky pro využití rybníka Kuchyňka pro rekreaci P

E.2 Doplnit vhodný mobiliář na Podzámecké Nivě P

F. Kultura, cestovní ruch a péče o kulturní dědictví

F.1 Řešit vysoký pronájem sálů MKS (pro neziskové organizace, studenty apod.) P

F.2 Zpracovat tematické mapy s procházkovými okruhy (příroda, historie, architektura, umění apod.)

G. Sociální a zdravotní oblast, rodina, zdravý životní styl

G.1 Řešit nedostatek míst v domovech pro seniory P

G.2 Zřízení veřejné lednice P

H. Školství, zájmové vzdělání, volný čas, sport

H.1 Obnovit Horáckou rally P

H.2 Doplnit mobiliář na naučné stezce Bažantnice

TISK
i