Třebíč
Znak Třebíč

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Třebíč

Komunitní plán zdraví a kvality života Třebíč (2014-2015)

I. Stůl mládeže

I.1 Bude revitalizováno Karlovo náměstí P

I.2 Vybudovat z kina Moravia Student - point P

D. Bezpečnost ve městě, veřejný pořádek

D.1 Bude prohlouben kontakt městské policie se samosprávou městských částí

A. Občan a úřad, informovanost

A.1 Bude zpřehledněn web města P

A.2 Bude zlepšena komunikace mezi radnicí a obyvateli

B. Parkování ve městě, doprava, cyklo

B.1 Budou vybudovány bezpečné pěší trasy mezi rekreačními oblastmi

B.2 Bude vybudováno parkovací stání pro ZTP/ P

C. Podnikání a rozvoj města

C.1 Bude rozšířena nabídka pracovních míst P

C.2 Bude rozšířena průmyslová zóna

E. Životní prostředí, čistota města

E.1 Bude zabráněno živelnému záboru zelených ploch P

E.2 Dojde k eliminaci zdrojů nadměrného hluku ve městě P

F. Kultura, cestovní ruch a péče o kulturní dědictví

F.1 Bude vytvořen manuál pro organizátory akcí P

F.2 Zařídit, aby bylo možné využít při žádosti o grant veřejný rejstřík

G. Sociální a zdravotní oblast, rodina, zdravý životní styl

G.1 Připravit pravidelnou finanční podporu pro organizace sdružující osoby se zdravotním postižením P

G.2 Zajistit bezbariérové a malometrážní byty pro seniory P

G.3 Zajistit chráněné bydlení pro zdravotně a mentálně postižené P

H. Školství, zájmové vzdělání, volný čas, sport

H.1 Bude vybudováno work-outové hřiště (venkovní posilovna) P

H.2 Bude vybudováno cyklopropojení Střečky - Libušáku

TISK
i