Tábor
Znak Tábor

Web provozuje NSZM ČR

Tábor

Rozbalit detaily

Tábor - chytré město s tváří (2018)

1. Strategické cíle

1.1 Základní infrastruktura - ICT

Deskriptory:
V.c infrastruktura ICT

1.2 Doprava

Deskriptory:
XI.f inteligentní dopravní systémy

1.3 Komunitní život

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě

1.4 Energetika

Deskriptory:
II.b energetické služby
II.d hospodaření a úspory energie
II.e obnovitelné zdroje energie

1.5 Životní prostředí

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.b nakládání s odpady

1.6 Zdravotní a sociální služby

Deskriptory:
IX.c sociální prevence
IX.d sociální infrastruktura
XIII.a zdravotnická infrastruktura

1.7 Cestovní ruch

Deskriptory:
XIV.b služby cestovního ruchu
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu
TISK
i