Tábor
Znak Tábor

Web provozuje NSZM ČR

Tábor

Rozbalit detaily

Strategický rámec MAP ORP Tábor (2019)

1. Moderní vzdělávání

1.1 PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

1.2 ZLEPŠOVÁNÍ ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI DĚTÍ A ŽÁKŮ

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

1.3 ROZVOJ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

1.4 ZLEPŠOVÁNÍ DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

1.5 ROZVOJ POHYBOVÝCH AKTIVIT

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

2. Otevřené vzdělávání

2.1 ZAJIŠTĚNÍ A UDRŽENÍ DOSTUPNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

2.2 PODPORA NADANÝCH A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH DĚTÍ A ŽÁKŮ

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

2.3 PODPORA DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

2.4 ŘEŠENÍ PROBLEMATICKÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

3. Kvalitní vzdělávání

3.1 ZINTENZIVNĚNÍ SPOLUPRÁCE A VÝMĚNY ZKUŠENOSTÍ MEZI ŠKOLAMI I DALŠÍMI INSTITUCEMI, VČETNĚ RODIČŮ

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

3.2 ROZVOJ PEDAGOGICKÝCH KOMPETENCÍ A ODBORNÁ PODPORA PEDAGOGŮ

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

3.3 PODMÍNKY A ZÁZEMÍ PRO MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Deskriptory:
VI. Vzdělávání
TISK
i